Dekenijfeest Sint-Pieters-Buiten

4 februari 2019

Het Paul de Smet de Naeyerpark ligt in het Miljoenenkwartier, tussen de Krijgslaan en de Kortrijksesteenweg. Het park bestaat nu nog uit drie delen, die door een verhard plein en een straat van elkaar gescheiden zijn. Het is het voornemen van de stad om deze groene ruimtes met elkaar te verbinden.

De Koninklijke Dekenij Sint-Pieters-Buiten maakt zich in dat verband zorgen met betrekking tot de organisatie van het jaarlijks dekenijfeest. Het dekenijfeest gaat dit jaar door op 17 en 18 augustus (op 16 augustus wordt er opgebouwd, waarbij het plein en de aanpalende straten verkeersvrij moeten worden gemaakt).

De rommelmarkt beslaat de voetpaden van  de Onafhankelijkheidslaan, de Congreslaan, de Woeringenstraat en het Paul de Smet de Naeyerplein. Ingesloten bij deze vraag kan u het inplantingsplan van de rommelmarkt terugvinden evenals het inplantingsplan van de optredens.

Het tweede plannetje (“Plan electro”) toont:

  • waar de grote witte tent wordt geplaatst (op het eerste plannetje aangeduid met een rood kruis in het midden)
  • waar het grote buitenpodium wordt geplaatst
  • waar men stroom afneemt.


Zullen de opbouw, de rommelmarkt en de optredens (zowel de markt als de optredens gaan door op de 2 dagen) in het gedrang komen door de aangekondigde onthardingswerken? Is hier al een (ruwe) timing voor gekend?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In verband met de vraag of de organisatie van de Dekenijfeesten en de rommelmarkt op en rond het Paul de Smet de Naeyerplein in het gedrag komen, kan de Groendienst het volgende meedelen.

Voor de editie van 2019 zal er alvast niets veranderen. De opbouw en organisatie van de Dekenijfeesten kan op 16, 17 en 18 augustus 2019 doorgaan zoals voorzien.

Momenteel zit het onthardingsproject nog in de initiatiefase. Op 28 maart 2019 zal er een info- en inspraakmoment plaatsvinden waarbij we de eerste ideeën voorstellen aan de buurt en vragen naar input, bemerkingen en suggesties. Op basis van deze input zal er een gedetailleerder programma van eisen en een eerste structuurschets worden opgemaakt. Het is onze bedoeling alle belanghebbende partijen te horen. Wij zullen in een latere fase de Koninklijke Dekenij Sint-Pieters-buiten contacteren om verder af te stemmen omtrent de organisatie van hun feesten en hoe we deze kunnen inpassen in de nieuwe ruimtelijke context.

Wat betreft de verdere projecttiming moet er nog met verschillende stadsdiensten intern worden afgestemd. Een gedetailleerdere timing zou de komende weken duidelijker moeten worden. Deze zal dan ook worden gecommuniceerd op het infomoment eind maart 2019.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info