Problematiek inzake inschrijving in Gentse scholen

16 januari 2019

Door het inroepen van een belangenconflict door de Franse gemeenschapscommissie staat het nieuwe inschrijvingsdecreet op de helling. Concreet betekent dit dat de nieuwe Vlaamse inschrijvingsregels vertraging dreigen op te lopen en dat we mogelijks opnieuw terechtkomen in situaties van schoolkamperen.

Iedereen is het erover eens dat dit voor geen enkele van de betrokken actoren (scholen én ouders) een goede zaak is.

U kondigt overleg aan waarbij u aangeeft te hopen dat alle scholen opnieuw zullen meestappen in het systeem van centraal aanmelden zoals vorig jaar.

  • Wanneer gaat u het overleg met de scholen aan? Gaat u ook de randgemeenten betrekken en zoja, de welke?
  • Blijft het Gentse online aanmeldingssysteem van kracht en zoja vanaf welke datum?
  • Welke oplossingen ziet u om specifiek voor Gent het schoolkamperen tegen te gaan?

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het stond in de sterren geschreven dat er mogelijks een probleem ging zijn met het nieuw aangekondigd inschrijvingsdecreet en de gevolgen voor Brussel. Het is jammer dat men daar niet op geanticipeerd heeft. Men had bijvoorbeeld de regeling voor Vlaanderen en Brussel uiteen kunnen halen, maar men heeft dit niet gedaan. Brussel (VGC) is er van in het begin vanuit gegaan dat er geen nieuw decreet ging komen, men had dit kunnen zien als signaal, maar men is daar niet op ingegaan, terwlij men het belangencoflict had kunnen voorkomen.

De dag voor de kerstvakantie hebben wij, het LOP en de scholen het nieuws gekregen dat het aangekondigde decreet er niet komt. Twee dagen na de kerstvakantie zat het LOP voor de eerste keer samen om de situatie te bekijken en hoe we er in Gent met verenigde krachten voor kunnen zorgen om alles zo vlot mogelijk te laten lopen.

Eerst en vooral (want ook daar horen we verontruste ouders omwille van de berichtgeving): de werkwijze voor het basisionderwijs blijft behouden. We werken al tien jaar met het aanmedingssysteem, dat werkt goed. Broers en zussen blijven voorrang hebben en worden op de scholen zelf ingeschreven. Dit jaar gaat dit over kinderen geboren in 2017. De aanmeldingen, voor diegenen die geen voorrang hebben, starten op 1 maart om 12 uur 's middag. Gentse ouders met kinderen geboren in 2017 hebben thuis de brochure ontvangen en ook de scholen zelf spreken de ouders actief aan. Ook de infosessies en de wijkwandelingen zijn ondertussen gestart. Het zijn er meer dan ooit. We nodigen per wijk ouders uit en laten ze kennismaken met alle scholen in de buurt.

Ik ga me vooral focussen op het secundair onderwijs. Ik ga ervanuit dat de vraagstellers vooral daar op mikken. Het was vorig jaar de eerste keer en het heeft wat commotie verooraakt. En ook daar zitten vooral de vragen van de scholen. Alle basisscholen moet aanmelden, dat was al in het vorig decreet ingeschreven, voor het secundair onderwijs is dt niet het geval. Elke school kan kiezen. Nu vrijdag weten we of opnieuw alle scholen opnieuw zullen aanmelden. Ik hoop het van harte, want hoe meer ouders aanmelden, hoe meer ouders we een school van eerste keuze kunnen geven . Ik denk ook dat niemand het normaal vind dat we in 2019 zouden moeten kamperen voor scholen. Maar dit nieuws gaan we pas vrijdag kunnen meegeven.

We hebben er als Stad alles aan gedaan om scholen maximaal te helpen. Zo worden de veelbesproken wissels (leerlingen die elkaars eerste voorkeur hadden) op voorhand onmogelijk gemaakt . We hebben heel hard naar de scholen geluisterd, ook nu we op de oude regeling terugvallen. De scholen hebben een aantal suggesties gedaan van hoe ze het willen en in Gent willen we daarmee maximaal rekenig houden, zodat het voor hen het vlotst werkt. Dat zou ook regel nummer 1 moeten zijn.

Er zijn afgelopen maanden zeer intensieve contacten geweest tussen Gent en Brussel. We hebben achter de schermen maximale samenwerking gegeven en expertise gedeeld met het departement onderwijs en het kabinet van de minister.

We hebben ook initiatief genomen met de randgemeenten. Want in het nieuwe decdreet werden alle scholen in Vlaanderen met meer vragen dan aanbod, verplicht om aan te melden. Ze hadden twee keuzes, ofwel een eigen systeem opzetten ofwel aansluiten bij een bestaande. De schepenen rond Gent zijn tot 2 maal uitgenodigd. Ook het LOP, ik wil hier ook een bloemetje gooien naar de beide LOP's, en de verantwoordelijken van de verschillende netten zijn gaan praten met de gemeenten rond Gent.

Waarom aansluiten bij Gent? Omdat het systeem goed werkt. We werken er al 10 jaar mee in het basisonderwijs.

Waarom aansluiten met het secundair onderwijs. Hoe meer secundaire scholen aansluiten, hoe beter de resultaten. Er moet dan niet gekampeerd worden rond Gent en op die manier vermijden we dubbels. Dubbels zijn ouders die zich zowel binnen als buiten Gent inschrijven en zo 2 plaatsen bezetten. Als we dat kunnnen vermijden, kunnen we veel sneller positief nieuws geven aan andere ouders.

Er is heel zwaar in geïnvesteerd, hopelijk niet voor niets. En dat wel degelijk scholen rond Gent de voordelen inzien en dat, ook al is het vrijwillig, ze toch instappen. We zullen dat vrijdag zien, een aantal hebben alvast hun interesses geuit.

Wat is er nog nieuw? Vanuit de Stad gebeurt een extra investering naar communicatie. We hebben informatie gegeven naar de CLB's en de scholen. Ook naar de ouders: via de Streekkrant, via het Stadsmagazine, er is een up to date website, ouders worden persoonlijk aangeschreven, ...Na de aanmeldingen zullen we ook Gentinfo inschakelen om mensen op een vlotte manier te informeren over het resutaat en wat er precies van hen verwacht wordt. Dit zal het ook gemakkelijker en vlotter maken voor de scholen.

Ik denk dat we kunnen zeggen dat Gent het maximale doet om dit zo vlot mogelijk te laten lopen. En dit met maar 1 doel voor ogen, dat elke leerling van Gent die school van zijn of haar dromen, een match vinden met de scholen die het meest aansluiten bij zijn of haar interesses.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Jeugd en Outreachend Werk

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info