Mobiliteit Gentse werkzoekenden richting Vlissingen

17 januari 2019

Een buitenlands bedrijf geeft aan te willen investeren in North Seaport, meer bepaald in Vlissingen. Dit zou 150 banen opleveren, doch deze werkkrachten zijn niet te vinden in de directe regio van Vlissingen: de werkloosheidsgraad is daar zeer laag.

Het vinden van geschikt (gekwalificeerd) personeel is sowieso geen sinecure maar de VDAB heeft aangegeven de haven en de havenbedrijven te willen ondersteunen. Met als doel om Gentse werkzoekenden naar de jobs in Vlissingen toe te leiden. In de regio Gent ligt de werkloosheidsgraad immers hoger dan in de regio rond Vlissingen.

De samenwerking met en de ondersteuning van VDAB is een fantastische kans die we niet verloren mogen laten gaan en waar we met de stad in de mate van het mogelijke best op inspelen.

  • Voorziet de stad Gent op vlak van mobiliteit maatregelen of ondersteuning om Gentse werkzoekenden naar deze jobs in Vlissingen toe te leiden? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van shuttlediensten met privé bedrijven.
  • Kan u het gesprek aangaan met NMBS en De Lijn om ook van die kant stimuli te voorzien teneinde de mobiliteit van Gentse werkzoekenden naar Vlissingen te bevorderen?’
  • Kan u nog op andere manieren een rol spelen in dit potentieel positief verhaal voor de Gentse werkgelegenheid?’

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Uiteraard vind ik het een schitterende zaak dat dergelijke buitenlandse ondernemingen zich komen vestigen in de haven en daar voor werkgelegenheid zorgen. Hoe dergelijke bedrijven kunnen worden ondersteund en welke maatregelen er kunnen worden genomen in functie van de werkgelegenheid, zijn natuurlijk in eerste instantie kwesties die onder de bevoegdheid van collega's schepen Bracke en Van Braeckevelt vallen. Met uitzondering van het mee zoeken naar goede mobiliteitsoplossingen voor potentiële Gentse werknemers richting Vlissingen, denk ik dan ook dat mijn rol redelijk beperkt is.

Maar wat die mobiliteitsoplossingen betreft, zie ik 2 noemenswaardige mogelijkheden:

1. We kunnen bekijken of Max Mobiel een rol kan spelen in het opzetten van shuttles richting Terneuzen en Vlissingen. Vermits Max Mobiel momenteel enkel actief is in de Gentse regio en daarvoor ook vanuit Vlaanderen wordt gefinancierd, zal daarvoor wel een andere financieel model moeten worden uitgewerkt. Maar ik wil dat zeker bespreken binnen de Raad van Bestuur. Voor de financiering moeten we ook kijken naar mogelijk Europese middelen.

2. Het reguliere openbaar vervoer kan absoluut een stuk beter. Vandaag doe je er met de trein en de bus ongeveer 3,5 uur over om van Gent in Vlissingen te geraken. Spoorlijn 204 tussen Gent en Zelzate, waarvoor nu het onderzoek is gestart om die om te vormen tot een lijn voor personenvervoer, kan daarin al een rol spelen. Potentiële doortrekkingen naar Terneuzen wordt ook onder de loep genomen. Ik zal zeker verder in overleg gaan met de NMBS en De Lijn om te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info