Verlichting Boekentoren

4 februari 2019

De Boekentoren staat sinds enkele jaren in het donker, omwille van de grondige restauratie.  De restauratie  van de buitengevel werd eind 2018 afgerond, overigens met een schitterend resultaat. In het voorjaar van 2016 communiceerde de stad dat de Boekentoren, na afloop van de restauratie van de buitenkant, uitgelicht zou worden.

Ze werd opgenomen in het Gentse lichtplan.  De stad sloot daarover een overeenkomst met de Universiteit Gent, als eigenaar van het gebouw.  De termijn voor realisatie werd toen geschat op 2 à 3 jaar. 

  • Kunnen de Gentenaars binnenkort genieten van aangepaste verlichting voor dit unieke monument?
  • Kan u a.u.b. een stand van zaken en timing geven voor de realisatie?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De monumentverlichting kan pas uitgevoerd worden als de restauratiewerken van de boekentoren zijn uitgevoerd, en de werfinstallaties uit de Rozier zijn weggehaald. Zie onderstaande bericht van 05/02/2019 van Ugent betreft de laatste timing van de restauratiewerken:

“De buitenwerken zijn gedaan maar nog niet opgeleverd, omdat het uitzicht van de gevel niet voldoet. Mogelijks komt er nog een extra reiniging. Ik zou dus zeker nog een tijdje wachten met de monumentverlichting. Ook de werfinstallaties in de Rozier en de bouwlift blijven staan quasi tot einde binnenwerken. De binnenwerken (straatvleugel en toren) zouden moeten klaar zijn tegen einde 2020. Daarna volgen nog de oost- en de westvleugel, maar daar moet niet op gewacht worden.”

Dit wil zeggen dat we afhankelijk zijn van de voortgang van de Ugent renovatiewerken m.b.t. de monumentverlichting en ten vroegste begin 2021 realisatie mogelijk is.

Ondertussen wordt dit verlichtingsdossier al zo ver als mogelijk uitgewerkt.
Op 25 februari voorzien we een 1e proefopstelling om de voorziene monumentverlichting te testen, in combinatie met de voorziene binnenverlichting. Vervolgens kan Eandis een prijsofferte opmaken voor uitvoering van de monumentverlichting.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info