Gentse kandidatuur voor Cultuurstad van Vlaanderen

8 april 2008
Gent is een bruisende stad met een heel rijk cultureel aanbod. De stad beschikt over tal van musea, bezienswaardigheden en culturele evenementen. In januari van dit jaar heeft het Vlaams Parlement het Participatiedecreet goedgekeurd. Op grond van dit decreet kan de Vlaamse regering tweejaarlijks een gemeente in Vlaanderen aanwijzen die gedurende een jaar de titel van Cultuurstad of -gemeente van Vlaanderen mag dragen.

De Vlaamse regering voorziet in een subsidie van 200.000 euro in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de stad de titel Cultuurstad of -gemeente van Vlaanderen draagt en van 200.000 euro tijdens het jaar zelf.

De eerste Cultuurstad of -gemeente van Vlaanderen die op basis van dit decreet wordt aangewezen zal deze titel in 2010 dragen. De aanvraagdossiers dienden uiterlijk op 1 april 2008 aan de Vlaamse overheid te zijn overgemaakt.

De schepen van Sport heeft alvast een dossier ingediend om in aanmerking te komen voor de titel van eerste sportstad van Vlaanderen.

Heeft de stad Gent een aanvraagdossier ingediend om in 2010 in aanmerking te komen voor de titel van Cultuurstad in Vlaanderen? Zoniet, wat is hiervoor de reden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord van de cultuurbeleidsco?rdinator:

Om mee te dingen naar de titel van ?Cultuurgemeente/stad? moesten steden en gemeenten inderdaad voor 1 april 2008 kandideren. De oproep dateert van 27 februari en is toegekomen op het Departement Cultuur op 6 maart jl.

Het aanvraagdossier moest o.m. het volgende bevatten:

  • een uitgewerkte projectnota
  • de doelstellingen
  • een indicatie van de geplande activiteiten en manifestaties
  • de verhouding van het project t.o.v. de tien vooropgestelde criteria uit de oproep
  • een timing en stappenplan
  • een gedetailleerde begroting met inkomsten en uitgaven en ? als ??n van de criteria ? ?de financi?le (?) haalbaarheid en draagbaarheid, met bijzondere aandacht voor cofinancieringen? (sic)
  • een communicatiestrategie rond het project

Daarnaast moesten ook aangetoond worden:

  • de betrokkenheid van de bevolking, van nieuwe en diverse publieken en de aandacht voor kansengroepen
  • de ?duurzame effecten op het vlak van infrastructuur en op het vlak van ontsluiting en toeleiding naar de voorzieningen?

Op minder dan een maand tijd een dergelijk ambitieus project opzetten en een dermate gedetailleerde aanvraag opstellen en indienen is niet realistisch, ten ware men al een passend project in de schuif liggen heeft.

Het leek mij dan ook beter niet op deze oproep in te gaan en onze energie te steken in onze eigen grote projecten van de volgende jaren zoals daar o.m. zijn het STAM, TRACK en de nieuwe bibliotheek aan de Waalse Krook.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.