Begeleiding/ondersteuning startende leerkrachten

13 februari 2019

Bij het begin van vorige maand werd aangekondigd dat de Vlaamse regering 26 miljoen EUR vrij zal maken voor de begeleiding van startende leerkrachten. Op die manier worden jonge mensen in het onderwijs beter ondersteund. De bedoeling is om te vermijden dat jonge, gedreven leraren vroegtijdig het onderwijs verlaten.

  • Welk effect heeft de 26 miljoen EUR investering voor Gent?
  • Welke ondersteuning en/of begeleiding wordt er op de werkvloer geboden vanuit het stadsonderwijs? 

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik ga uiteraard niet volledige antwoord van vorige maand herhalen. Het klopt wel als het over het lerarentekort gaat, dan is een van de dingen die je moet doen meer leerkrachten aantrekken, maar een ander is ervoor zorgen dat er minder leerkrachten stoppen. 

Er is helaas nog geen nieuws uit Vlaanderen over wat dit concreet voor Gent betekent. Wat ik wel wil doen is even in zoemen op de stoppende leerkrachten binnen het stedelijk onderwijs.

Daar heb ik intussen een cijfer, en dat is vrij spectaculair. In het stedelijk onderwijs basis is er maximaal 3 % schooluitval binnen de 5 jaar. Als je weet dat het Vlaams cijfer 24, 6% is voor het lager onderwijs en voor kleuter 26,1%, laat ons zeggen 25%, een kwart van de leerkrachten stopt binnen de 5 jaar. In ons stedelijk basisonderwijs is die 3%. Dan kan ik alvast meegeven dat dat zeer goed nieuws en eigenlijk vrij spectaculair is.

Dat betekent 1 ding, dat al de dingen waar ik vorige maand over verteld heb, dat ze wel hun effect hebben en werken.

We hebben een uitgebreide mentoren-werking. Dat was er ooit in Vlaanderen en dat werd afgeschaft. Wij hebben dat behouden binnen het Stedelijk Onderwijs. Dat gaat over leerkrachten die echt vrijgesteld worden om andere leerkrachten bij te staan. Er zijn de laatste 3 jaren maar liefst 120 leerkrachten die beroep hebben kunnen doen op die mentoren-werking. Het gaat dus niet over kleine aantallen, maar dat is echt een brede groep die daardoor gedragen wordt.

Er is ook een kader voor het onthaal van nieuwe medewerkers, van onthaaldagen, tot zeer actieve loopbaanbegeleiding, tot opvanggesprekken.

Er zijn ook intervisiemomenten voor alle starters, zoals de starterscafés. Dat is een collega-groep waarin startende leerkrachten gedurende de eerste 2 schooljaren elkaar ontmoeten, begeleid worden.

Er is ook vanuit de pedagogische begeleidingsgroep voor het secundair onderwijs extra omkadering. Zo zijn er intervisiegroepen voor mentoren die op de scholen aan de slag zijn.

Er is het leerkrachtenplatform, waar we ook op een eigen manier mee gestart zijn. We hebben ervoor gekozen om beginnende leerkrachten een vaste school te geven en niet een gans jaar door te laten rondlopen.

Als ik vraag vanwaar dat zeer goede resultaat komt, dan geeft men aan:

Omwille van die goede omkadering, we soigneren onze leerkrachten, we verzorgen ze, we omkaderen ze en
Het stedelijk onderwijs, dat gaat over zeer veel basisscholen. Dat betekent als iemand ergens een vervanging gedaan heeft, maar de andere leerkracht komt terug, dat dat niet betekent dat hij helemaal zonder job komt te zitten. Er zijn eigenlijk zodanig veel basisscholen dat die redelijk vlot ergens anders binnen het basisonderwijs een nieuwe opdracht krijgt. Dat zorgt er mee voor dat we die mensen bij ons, binnen het stedelijk onderwijs, kunnen houden.

Maar uiteraard, met het lerarentekort dat op ons afkomt indachtig, zijn we aan het kijken hoe we dat beleid nog verder kunnen versterken en als daar hulp zou komen vanuit Vlaanderen dan is dat meer dan welkom. Want nu doen we dit binnen onze eigen subsidies en financiering.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding,  Jeugd, Gezinsbeleid en Outreachend Werk

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.