Tussenkomst van Mieke Bouve in de gemeenteraad omtrent de herbestemming van de Sint-Annakerk

29 januari 2019

Gemeenteraadslid Mieke Bouve deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de discussie rond de herbestemming van de Sint-Annakerk.

Volledige tussenkomst:

Beste voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Schepenen,
Collega’s en aanwezigen in de zaal,

Ik wil hier graag vanuit Open VLD een positief pleidooi houden voor een commerciële herbestemming van de Sint-Annakerk in Gent.
Viool spelen kan ik niet, helaas. Maar nu het protest tegen de Delhaize/Sint-Anna blijft groeien wil ik als fan voor dit project reageren. Een kerk omvormen tot buurtwinkel? Halleluja, waarom niet? De tegenstanders halen alles uit de kast om dit te boycotten. Hoog tijd om een oproep te doen naar de voorstanders.

DE FEITEN:
17 kerken in Gent zijn geselecteerd om herbestemd te worden. Sommige staan leeg en andere worden nog gebruikt of hebben al een nieuwe bestemming, zoals die van Malem (met de circusplaneet).

Op de gemeenteraad van 2015 werd een ‘samenwerkingsovereenkomst voor economische herbestemming’ van deze kerk “unaniem“ goedgekeurd. Ook in maart 2018 was er een ‘open oproep’ voor herbestemming.

Er was een wedstrijdronde en aanbesteding na een onderzoek naar de herbestemming van dit gebouw. En nu blijkt Delhaize het meest aantrekkelijke voorstel te brengen , en is momenteel de enige kandidaat-overnemer. Ondanks de niet te onderschatten voorwaarden en een investering van ongeveer 6 miljoen Euro, voor de buitenkant. Voor het interieur is momenteel nog geen kost bekend, maar dat zal ongetwijfeld oplopen tot enkele miljoenen.

De plannen voor herbestemming zijn nog niet openbaar voor het grote publiek, maar wel ter inzage voor alle raadsleden . Dus iedereen hier is op de hoogte.

Deze monumentale kerk - basiliek eigenlijk - dateert van 1853 en heeft een unieke bouwstijl met zowel byzantijnse als gotische invloeden. Aangezien de kerk al jaren gesloten is voor het publiek zou de herbestemming een ideale mogelijkheid zijn voor de Gentenaars en toeristen om het prachtige interieur te bezichtigen. Met het oog op de uitrol van een uniek winkelconcept, kan het de sociale cohesie binnen de buurt en haar bewoners alleen maar ten goede komen en zelfs versterken. Overduidelijk een gemeenschapsfunctie, en “mensen verbinden“ is altijd positief voor een stad.

Dit concept collega’s gaat niet over een doodgewone, ordinaire supermarkt maar krijgt implanting van een restaurant, koffiebar en een terras in de tuin. Alle rekken en kasten zouden mobiel verrijdbaar zijn, schept mogelijkheid voor avondactiviteiten, gespreksavonden, boekpresentaties, tentoonstellingen, evenementenlocatie enzovoort .

Wat met 'Kunst' in de 'Kerk'? Is dit een strijd om de kerk... of is het een strijd om de kunst? Maar dat mondt uit in een andere discussie die hier niet aan de orde is.

Het gebouw is beschermd omwille van bepaalde materiele en kunsthistorische kenmerken. Zullen die bewaard blijven na restauratie en vernieuwing?

Persoonlijk heb ik er alle vertrouwen in dat Monumentenzorg die kwaliteit en het concept zal bewaken. En de kerk is nog niet ontwijd, ze is nog steeds in handen van de Kerkfabriek dus kunnen en mogen er nog altijd erediensten in gehouden worden.

Wat wel zeker is: de akoestiek in de kerk is uitermate slecht dus hoegenaamd niét geschikt om er professionele concerten te organiseren en uit te voeren .

CONCLUSIE :
Onze fractie pleit er dan ook voor om met “open vizier” uit te kijken naar het verder verloop van dit dossier, waar het laatste woord zeker nog niet over gezegd en geschreven is!

Welke bestemming deze prachtige kerk ook zal krijgen in de toekomst... we hebben nog een lange weg te gaan en misschien leer ik tegen dan wel ‘viool spelen‘!

Dank u.

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info