Tussenkomst van Christiaan Van Bignoot in de gemeenteraad over de knips

29 januari 2019

Gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de knips en de discussies rond het circulatieplan.

Volledige tussenkomst:

Beste voorzitter,
Beste collega’s,

De Gentenaars gaan er niet op vooruit als we hen blijven verdelen voor of tegen de knips. De discussies rond circulatieplan hebben in het verleden al voor te veel polarisering gezorgd in deze stad. Met onze nieuwe bestuursploeg kijken we vooruit, weg van het wij – zij verhaal, weg van de ene groep die voor de knips is, de andere groep tegen.

De leefbaarheid van wijken, de aanpak van de verkeersstromen en de signalisatie zijn voor onze fractie primordiaal.  We zullen volop investeren in de opwaardering van het openbaar domein en de versterking van het handelsapparaat, waarbij we bereikbaarheid, leefbaarheid  en verkeersveiligheid verzoenen en we gaan hierbij alle stakeholders betrekken in een participatietraject  Zowel bewoners als handelaars zullen hun inbreng kunnen doen. Als we het hebben over de handelsassen gaat het in concreto over de Wondelgemstraat en de Bevrijdingslaan en het verlengde ervan tot aan de 1000 vuren. Deze winkelstraten vormen het hart van de wijken en verdienen alle steun.

Voor Open VLD blijft het hierbij niet bij woorden, het tegendeel zou u wellicht verbazen.

Enerzijds verwijs ik u graag naar het bestuursakkoord: we gaan deze legislatuur speciale aandacht aan de Rabotwijk geven. Deze onderging de voorbije jaren grote veranderingen met een stevige impact op de samenhang van de wijk. Met een ruime blik, betrokkenheid en een integrale aanpak willen we samen met de bewoners en ondernemers de dynamiek en samenhang in de wijk versterken. Dit kan gaan van samenlevingsprojecten tot ingrepen in het openbaar domein.

Anderzijds is er de ‘Visienota horeca en detailhandel’ zoals die in 2018 is goedgekeurd door deze gemeenteraad. Deze nota is een uitvoering van het recente Decreet Integraal handelsvestigingsbeleid van de Vlaamse regering- Gent is trouwens de eerste centrumstad die klaar was met dergelijk document- In deze nota wordt de aanzet gegeven voor een handelsvestigingsbeleid om de uitdagingen van de toekomst op vlak van handel en horeca te kunnen aanpakken.

Beide belangrijke handelsassen zijn in deze nota gedefinieerd als zogenaamde schakelstraten. Schakelstraten zijn winkelstraten die niet tot een kernwinkelgebied behoren en die een specifiek ondersteuningsbeleid nodig hebben. Ze worden gekenmerkt door panden met kleinere oppervlakten, relatief lagere huurprijzen, een sterke mix aan functies en veel zelfstandige ondernemers. In schakelstraten wordt de bestaande middenstand beschermd en is er ruimte om innovatieve concepten uit te werken. In deze straten wordt een flankerend beleid ontwikkeld om de handel en horeca te stimuleren en te ondersteunen. Zo kunnen handelszaken in de schakelstraten nu al rekenen op een hogere subsidie als zij hun pand willen renoveren en in deze legislatuur willen we nog meer inzetten op dergelijk flankerend beleid. Dit blijft trouwens niet beperkt tot deze 2 assen, ook onder meer de Dampoortstraat, de Zwijnaardsesteenweg of de Kortrijksepoortstraat zijn door de gemeenteraad erkend als schakelstraten.

Collega’s, Bovenstaande punten gaan over de essentie van de zaak, met name de bescherming en versterking van de middenstand die, ook in handelsassen die het wat moeilijker hebben, een belangrijke rol blijft spelen inzake de dynamiek in de wijk. Wij willen daarop focussen eerder dan te blijven discussiëren over  de knips  of handelaars op te zetten de bewoners en vice versa.

Wij als open vld hebben er altijd gestaan voor  iedereen, zowel bewoners als de handelaarsen dat zal ook in de toekomst niet veranderen. Geen woorden maar daden.

Tenslotte sluit ik me graag aan bij collega Siegfried Bracke die het volgens mij helemaal bij het rechte eind had toen hij eind 2018 in een interview meegaf: ‘Het circulatieplan is verteerd en heeft van de kiezer een fiat gekregen. Deze discussie hebben we dus gehad’.  Ik wil namens mijn fractie een oproep doen aan alle collega’s in deze raad door met een frisse blik naar de toekomst en naar de mobiliteit van onze stad kijken. Met 3 belangrijke aandachtspunten:  bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info