Tussenkomst van Carl de Decker in de gemeenteraad over de drinkwaterproblematiek te Oostakker

29 januari 2019

Gemeenteraadslid Carl De Decker deed in de gemeenteraad van 29 januari 2019 een tussenkomst aangaande de drinkwaterproblematiek in Oostakker.

Volledige tussenkomst:

Mevrouw de Voorzitster,
Geachte Heer Burgemeester,
Geachte collega’s,

Aangezien ik in het verleden ook meermaals ben tussen gekomen namens onze fractie omtrent de drinkwaterproblematiek in Oostakker, ben ik zo vrij om opnieuw het woord te nemen naar aanleiding van de recente nieuwe meldingen.

Vooreerst lijkt het mij evident om duidelijkheid te verschaffen naar de burgers toe van Oostakker wat nu de oorzaak was en vooral of er gevaar was/is voor de volksgezondheid.

Verder wens ik dieper in te gaan op de communicatie of misschien beter gezegd het gebrek aan communicatie vanuit Farys.

Er is een meldpunt en er wordt post factum wel per brief gecommuniceerd met de klanten of via de webiste maar er zijn nog andere moderne communicatiemiddelen die onderbenut blijven naar mijn aanvoelen om de burger adequaat en snel  in te lichten.

Reeds in 2010 stelde ik een vraag omtrent het gebruik van twitter en sociale media door onze Gentse politie/brandweer en nu zovele jaren later stel ik met tevredenheid vast dat onze Gentse politie/brandweer prominent en pro-actief aanwezig zijn  op de sociale media om de Gentse burger te informeren en te verwittigen bij calamiteiten.

Transparantie, inspraak, toegankelijkheid en een open communicatiecultuur zijn meer dan een reeks mooie begrippen. Het implementeren van sociale media en bestaande platformen sluit perfect aan bij de achterliggende gedachte van een gemeenschapsgerichte zorg voor de veiligheid en het welzijn van de Gentse burger.

Farys dient dit voorbeeld te volgen en best in overleg met de communicatiedienst van de Stad Gent te onderzoeken en te implementeren hoe de sociale media effectief, pro-actief  en doelgericht kan ingezet worden in dergelijke situaties. Ik wens er dan ook op aan te dringen om de gehanteerde communicatiesystemen door Farys voortaan af te stemmen op communicatiekanalen zoals Twitter en bestaande facebookgroepen –zoals de druk bezochte groep Oostakker - op sociale media. 

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info