Gratis bouwadvies inzake toegankelijkheid

7 april 2008
De stad Gent biedt particulieren, verenigingen en scholen drie uur gratis duurzaam bouwadvies op maat aan. Hiervoor dient men langs te gaan bij de MilieuAdviesWinkel. De MilieuAdviesWinkel is vooral gespecialiseerd in het geven van adviezen over energie- en waterbesparende maatregelen en milieuvriendelijke materialen.

Duurzaam bouwen gaat echter niet alleen over milieuvriendelijk bouwen, maar ook over levenslang wonen of aangepast bouwen gericht op de specifieke noden van een bepaalde persoon.

In bepaalde steden en gemeenten, waaronder Hasselt, kan ook hiervoor gratis woonadvies ingewonnen worden. In Hasselt wil men hiermee een signaal geven aan alle inwoners om in de beginfase van de bouw of renovatie van hun woning rekening te houden met eventuele toekomstige aanpassingen in functie van een handicap of andere beperkingen. Door hiermee al in de beginfase rekening te houden kunnen de kosten voor de eigenlijke aanpassing aanzienlijk beperkt worden.

Worden bij het gratis duurzaam bouwadvies dat de stad Gent aanbiedt ook de aspecten levenslang wonen en aangepast bouwen belicht?

Zo neen, overweegt de stad het gratis bouwadvies in die zin verder uit te breiden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

De Stad Gent heeft momenteel binnen de Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten een toegankelijkheidsambtenaar aangesteld. Via de firma ATO (Adviesbureau Toegankelijke Omgeving) kunnen diensten, vooral stadsdiensten, maar soms ook grotere private projecten een beroep doen op ondersteuning en advies in verband met het toegankelijk ontwerpen en bouwen van publiekstoegankelijke gebouwen en van de aanleg van openbaar domein.

Regelmatig krijgt de Cel gehandicaptenbeleid vragen in verband met het duurzaam aanpassen van woningen in welbepaalde situaties. Er wordt in principe geen bezoek ter plaatse gedaan, maar de vragers krijgen folders, fotocopies met technische informatie, wenkenbladen, ? mee. Gaat het om grotere verbouwingen of nieuwbouw dan adviseren ze om een architect met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid (Universal Design) aan te trekken. De mogelijkheden om een uitgebreid bouwadvies gratis aan te bieden voor particuliere personen met een handicap zullen worden onderzocht in samenwerking met schepen Balthazar.

Het OCMW Gent heeft ergotherapeuten in dienst die op vraag bij ouderen aan huis gaan en de thuissituatie bekijken, informatie en advies geven in verband met het aanpassen van de woning in functie van het ouder worden en hun mindermobiliteit. Dit advies is gratis en wordt hoofdzakelijk gevraagd door oudere mensen en voor in bestaande woningen.

Levenslang wonen is een concept dat schepen Temmerman ondersteunt op wijkniveau. Op het niveau van de individuele woning is het nodig om in tijden van schaarste de rationele bezetting van woningen te stimuleren. Daarom wenst zij in het kader van het Gentse woonbeleid geen aanpassingen te stimuleren om ouderen zo lang mogelijk in een te grote woning te laten leven. Ouderen moeten in hun buurt kunnen blijven wonen, maar liefst in een woning op maat van de mogelijkheden van het individu die rekening houdt met rationele bezetting.

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.