Tussenkomst van Stephanie D'Hose in de gemeenteraad over de interventiekaart

25 maart 2019

Het voorstel van raadsbesluit voor een interventiekaart voor vaklui is geen ‘nieuwtje’ meer. Begin 2018 werd dit onderwerp voor het eerst aangesneden. En terecht. Niet enkel voor de vaklui en dus de gebruikers van de kaart zelf, maar ook voor de middenstand in onze binnenstad.

Tenslotte is dergelijke kaart welgekomen ook zeer welgekomen voor de bewoners.

We weten allemaal hoe moeilijk het is om een ‘stielman’ te vinden. Het wordt nog moeilijker om die te vinden wanneer die zich niet vlot kan parkeren.

Wij begrijpen dat de invoering van een interventiekaart stuit op juridische problemen. Ik wil daarom zeker schepen Watteeuw en zijn diensten danken voor de inspanningen die hij al heeft gedaan in een poging om deze hindernissen te overwinnen.

Zoals we op de gemeenteraad van februari het voorstel tot raadsbesluit voor een traject voor rookvrije sportsites unaniem hebben goedgekeurd, hoop ik dat we ook hier een politieke samenwerking over de partijgrenzen heen kunnen vooropstellen.

Het is nu, nadat mevrouw Van Renterghem toch wel al die maanden de vinger aan de pols gehouden heeft, dat wij samen de handschoen moeten opnemen en dat wij werk moeten maken van een snelle realisatie van de interventiekaart voor vaklui.

Dankuwel.

Stephanie D'Hose
Fractievoorzitter

(Tussenkomst in de gemeenteraad van 25 maart 2019 over de interventiekaart.)

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.