Capaciteitsuitbreiding Stedelijk Onderwijs

26 maart 2019

In het bestuursakkoord wordt vermeld dat de Vlaamse capaciteitsmonitor aangeeft dat in Gent heel wat plaatsen moeten bijkomen in het onderwijs. Het nieuwe bestuur zal daarom een Gents masterplan capaciteit uitwerken samen met Vlaanderen en andere onderwijsnetten.

Bijkomend zal ook worden in gezet op de extra renovatie van eigen stedelijke scholen.

Het bestuur wil daarvoor inzetten op een duurzame en modulaire renovatie waarbij nieuwe scholen ook gedeeld kunnen worden met het oog op een brede schoolwerking.


Vraag:

Kan er een overzicht gegeven worden van de capaciteitsuitbreiding die nodig is in ons stedelijk onderwijs, alsook een overzicht van het onderhoud dat nodig is voor reeds bestaande schoolgebouwen?
Kan de schepen een toelichting geven op een volgende commissie omtrent de noden qua renovatie en uitbreiding? 

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In verband met de capaciteitsuitbreiding wordt het huidig aandeel leerlingen in stedelijk onderwijs beschouwd ten opzichte van het totale aantal Gentse leerlingen. Dit wordt vertaald in een percentage.

Secundair onderwijs:

Op dit moment loopt 10% van alle leerlingen op de Gentse scholen school in het stedelijk onderwijs.

De recentste Vlaamse capaciteitsmonitor meldt een tekort van 4.268 Gentse plaatsen in 2024-2025.

Indien we het stedelijk aandeel (10%) wensen te behouden, moeten er 427 plaatsen bij gecreëerd worden.

We hebben intussen 2 concrete dossiers die opgestart zijn:
Ten eerste dossier Offerlaan (ingediend voor capaciteitsmiddelen en huursubsidies). Dit dossier omvat 330 extra plaatsen. Hier gaat het om een nieuwbouw.

Ten tweede de uitbreiding van het SKI (Stedelijk Kunstinstituut) met 88 plaatsen. Dit gebouw zal in ons bezit komen via de afspraken rond de Bomasite, zodra Eandis de Bomastraat verlaat en de Stad het zuidelijk deel van de site doorverkoopt aan het bisdom. Het gebouw dient wel te worden gerenoveerd.

Basisonderwijs:

Op dit moment bevindt 33% van alle leerlingen op de Gentse basisscholen zich in het stedelijk basisonderwijs.

De recentste Vlaamse capaciteitsmonitor meldt een tekort van 1.912 plaatsen in 2024-2025.

Indien we het stedelijk aandeel (33%) wensen te behouden, moeten we daarvan 631 plaatsen invullen.

Om dit te realiseren hebben we reeds 1 concreet dossier, namelijk een nieuwe school in de Fabiolaan, waar 240 plaatsen zijn voorzien.

Het realiseren van de andere plaatsen is in onderzoek, daar zijn nog verschillende mogelijkheden maar veel hangt af van het meerjarenbudget van de Stad Gent en de nieuwe Vlaamse Regering.

Een overzicht van het nodige onderhoud in schoolgebouwen is niet in detail voorhanden op dit moment.

Het onderhoud omvat enerzijds bouwkundige onderhoud (daken, gevels, buitenschrijnwerk, buitenspeelruimte, binnen afwerkingen zoals schilderwerken, herstellingen,…) en anderzijds onderhoud op technieken (elektriciteit, verwarming, koeling, verluchting, automatisaties, alarmen…).

FM Onderwijs (als aparte peiler binnen de dienst Facility Management), dat recent is opgericht, streeft ernaar om een preventief en periodiek onderhoud van de schoolgebouwen te doen via een integrale aanpak in plaats van een gefragmenteerde curatieve aanpak. Doelstelling is het (wettelijk) veilig maken van de gebouwen en het verhogen van de conditiestaat (integriteit), rekening houdend met de functionaliteit en klantenbehoefte.

Kan de schepen een toelichting geven op een volgende commissie omtrent de noden qua renovatie en uitbreiding? 

Het betreft hier 2 thema’s:
Thema renovatie: bevoegdheid van schepen van FM

Thema uitbreiding = schoolcapaciteit: het Rapport Capaciteit Gent werd toegelicht op de Commissie Onderwijs, Welzijn en Participatie (OWP) van 3 april ll, zie https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs-ondersteuning/visie-op-onderwijs/ruimte-voor-onderwijs.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.