Vergunningen voetgangersgebied Coupure Links - BOOOT bvba

29 april 2019

De zaakvoerders van BVBA BOOOT hebben mij gecontacteerd. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Gasmeterlaan 191d 9000 Gent. Het bedrijf houdt zich bezig met de verhuur van pleziervaartuigen en dit op 4 adressen waarvan 1 in Gent, met name te Coupure Links 9a (het eerste verkeersvrije stuk tussen Hospitaalstraat en het brugje dat de Coupure Links verbindt met de Couopre Rechts/Lindelei).

Het bedrijf wordt geconfronteerd met een dubbele problematiek:

Tot op heden dienen de zaakvoerders voor al hun voertuigen en trailers (6 nummerplaten in totaal) voor elke sector een vergunning aan te vragen. Dit om bij eventuele pannes tijdens de verhuur op locatie te kunnen gaan met de nodige materialen.  De aanvragen dienen elke 6 maand opnieuw te gebeuren.

Het bedrijf heeft op regelmatige tijdstippen bezoekers die afhankelijk zijn van een rolstoel/minder mobiel zijn. Ook zijn er eventgebonden leveranciers of externe technici voor onderhoud en herstellingen.

Voor deze doelgroepen vroeg het bedrijf de regeling aan die  van toepassing is op de hotels en hen toelaat om nummerplaten van gasten éénmalig toe te laten binnen het voetgangersgebied.

Dit is door het Mobiliteitsbedrijf niet toegestaan omdat de maatschappelijke zetel van de bvba niet op de Gentse verhuurlocatie is gevestigd, maar op de Gasmeterlaan 191d 9000 Gent.


Vraag:

  • Is het mogelijk om de nummerplaten voor langere tijd in het systeem te vergunnen?
  • Is het mogelijk om alsnog te laten bekijken of de regeling voor de hotels ook niet kan worden toegepast?

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De geldigheidsduur van de vergunning “uitvoeren van werken en diensten” is maximaal zes maanden. De bvba BOOOT voldoet niet aan de vereisten van een van de vergunningscategorieën waarvan de geldigheidsduur maximaal een jaar is (zo komt bijvoorbeeld de activiteit overeenkomstig het (V)KBO niet overeen met een leverancier of hotel).

Is het mogelijk om alsnog te laten bekijken of de regeling voor de hotels ook niet kan worden toegepast?
De bvba BOOOT voldoet niet aan de cumulatieve vereisten van de vergunning “hotel”, met name:

  1. in het (V)KBO vermeld staan met als hoofdactiviteit “hotel”,
  2. gevestigd zijn in het autovrij gebied waarvoor de vergunning aangevraagd wordt.


Niet zozeer de vestiging is een probleem, maar wel de hoofdactiviteit.
De bezoekers kunnen bovendien zelf een vergunning aanvragen voor het autovrij gebied aangezien hun bestemming in het autovrij gebied ligt; dit geldt zowel voor minder mobiele personen, uitvoeren van werken, als voor leveranciers.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info