Antoon Catriestraat

25 april 2019

De bewoners van de Gewestweg N 461 (Antoon Catriestraat) hebben me gecontacteerd met betrekking tot de onveilige situatie in hun straat. De problematiek sleept al lang aan en is bij alle betrokken overheden genoegzaam bekend. Een heraanleg die leidt tot een veiligere straat voor alle weggebruikers dringt zich op.

Vraag:

Kan u een stand van zaken geven met betrekking tot dit dossier? Kan u een timing meegeven waarop e.e.a. van start kan gaan?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In dit dossier werd het wegenis- en rioleringsontwerp opgemaakt door AWV evenals het onteigeningsplan en was de Vlaamse overheid sinds eind 2018 ook bezig met het actualiseren van de raming van de onteigeningen door de afdeling Vastgoedtransacties.

Het normale verloop is dan ook dat na actualisatie van de raming voor de onteigeningen, er kan worden gestart met de verwervingen. Wanneer de onteigeningen hun einde naderen, zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Na het bekomen van de vergunning kunnen de werken ook worden aanbesteed.

Navraag bij AWV leert dat de timing in grote mate zal afhangen van de realisatie van de onteigeningen. Gelet op het grote aantal verwervingen, wordt dit door AWV op minimaal 3 jaar geschat. AWV heeft ook geen impact op de behandelingstermijn van de omgevingsvergunning, noch op eventuele procedures of bezwaren naar aanleiding van onteigeningen, vergunningen of aanbesteding, waardoor het op dit ogenblik in het proces nog niet mogelijk is om al een einddatum vast te leggen. Wel is het zo dat in 2018, 2019 en 2020 er jaarlijks 500.000 euro voorzien is voor onteigeningen.

Enige activiteit op het terrein in het kader van de integrale heraanleg is de eerstvolgende jaren dus helaas nog niet direct te verwachten. Wel moet AWV blijven instaan voor het curatief onderhoud en de veiligheid van de weggebruikers.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info