Situatie Rekelingestraat

28 maart 2019

Aan de Rekelingestraat was er een laad- en loszone voorzien ten behoeve van de activiteiten van de Vismijn. Sinds enige tijd is deze zone ontoegankelijk gemaakt met palen. Nochtans zou een dergelijke zone het gemakkelijker maken om leveringen te doen. Vrachtwagens moeten dan niet hetzij de tramsporen blokkeren, hetzij op of over het Sint-Veerleplein rijden.

Vraag:

Bent u bereid om de afsluiting te herbekijken, zodat laden en lossen kan gebeuren zonder hinder voor de tram, fietsers of andere ondernemers? Desgevallend, en om te vermijden dat hier een oneigenlijke parkeerplaats zou ontstaan, kunnen er afspraken worden gemaakt met de uitbater om te werken met een inklapbaar paaltje of een ketting.

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er was vroeger een mogelijkheid tot laden en lossen op het trottoir. Dit was echter geen goede situatie. Er was vastgesteld dat er soms lang werd op geparkeerd (zonder spoor van laden en lossen). De trottoirs zijn eigenlijk ook niet geschikt voor het aan- en afrijden van vrachtwagens.

Er is daarom enkele jaren geleden gekozen om de trottoirzone af te zetten met paaltjes, maar wel de opritzone voor het gebouw vrij te laten. Het is op deze plaats dat leveranciers kunnen laden en lossen. We zijn ervan overtuigd dat de huidige oplossing met laden en lossen voor de poort momenteel de beste oplossing is.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.