Rekelingestraat als toegangspoort Autovrij Gebied

29 maart 2019

De Rekelingestraat fungeert momenteel niet als toegangspoort tot het autovrij gebied. Dat betekent onder meer dat leveranciers en bewoners die daar in de omgeving moeten zijn, een lange omweg moeten maken via Tolhuis en Sluizeken.

Deze regeling was ingegeven door de vrees dat zwaar verkeer de Begijnengracht zou gebruiken, die daar niet voor geschikt is. Bij de evaluatie van de circulatieplan werd afgesproken dat het gebruik van de Rekelingestraat als toegangspoort zou worden herbekeken eens de toegangsbeperking voor de Begijnengracht zou zijn gerealiseerd. Dit is inmiddels al enkele maanden het geval.


Vraag:

Wanneer kan de Rekelingestraat worden opgenomen worden als toegangspoort voor het autovrij gebied, zodat de omrijfactor wordt beperkt?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op 16 maart 2018 nam het college van burgemeester en schepenen de beslissing dat de knop op het einde van de Burgstraat een toegangspoort kan worden tot het centrale autovrije gebied op voorwaarde dat er een succesvol proefproject met een manueel verzinkbare paal in de Begijnegracht wordt afgerond.

Het paaltje in de Begijnegracht werd geplaatst, en de evaluatie is lopende. Deze zal later in het voorjaar afgerond zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.