Akkerstraat

6 mei 2019

Onlangs werd Manuel Mugica Gonzalez aangesproken door de uitbaters van het restaurant Hogar Espanol in de Hoogstraat 75 te 9000 Gent. Hun zaak loopt door tot in de Akkerstraat. Daar hebben zij hun opslagplaatsen voor het restaurant en garage. Er loopt een onderbroken gele streep vanaf de hoek Rasphuisstraat/Akkerstraat tot aan de Akkerstraat 14.

Deze gele streep werd destijds aangebracht op vraag van Ivago , omdat zij moeilijkheden ondervonden om hun bocht te nemen voor huisvuilophaling wanneer er auto’s geparkeerd stonden op deze locatie komende uit de Rasphuisstraat. Ondertussen is de ophaalroute veranderd en levert deze locatie dus geen probleem meer op voor de afvalophaling.

De uitbaters van het restaurant parkeren regelmatig voor de eigen poort (gelegen in de Akkerstraat 8-12) om aankopen of andere materialen af te leveren in hun opslagplaats. De bestuurders van de auto ‘s (waarvan de nummerplaten op hun garagepoort staan) zijn intussen al een aantal keer geverbaliseerd.


Vraag:

De uitbaters vragen of de gele onderbroken streep tussenin de Akkerstraat van huisnummers 8-12 kan gewist worden, gelet op het feit dat ze toch niet meer dienstig is voor Ivago.

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er zijn momenteel gele onderbroken strepen voorzien in de Akkerstraat tussen het kruispunt met de Rasphuisstraat tot en met huisnummers 10-12.

Deze maatregel werd in het verleden (bureau Verkeerstechniek van de Politie) beslist en uitgevoerd, waardoor het Mobiliteitsbedrijf niet onmiddellijk zicht heeft op de
achtergrond en de reden waarom dit parkeerverbod is aangebracht.

Dit zal in eerste instantie nagegaan worden. Nadien kan bekeken worden of het parkeerverbod al dan niet kan worden verwijderd.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info