Interims en stages bij de politionele diensten

30 april 2019

De politie wil nieuwe en hoge profielen aantrekken. De vraag naar extra krachten bij de lokale diensten als ook op schaal van het rijk zou erg groot zijn. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wou jonge talenten lokken met een betaalde stage van één jaar. Door betaalde stages te doen kunnen potentiële kandidaten voortaan al kennismaken met de stiel en het werk op vroege leeftijd.

Voormalig minister Jambon, stelde dit te willen stimuleren los van de aanpak van het structureel personeelstekort bij de diensten.

Met het oog op de recente invoering van interim-arbeid bij de Vlaamse en lokale overheden pols ik graag naar de mogelijkheden op vandaag bij het Gentse korps voor het aanbieden van stages en interim-contracten.

Het aanbieden van stages zorgt immers niet alleen voor een betere studiekeuze op latere leeftijd. Nee, naast een betere studie-oriëntering heeft het ook een sociale component. Zo kan je inzichten en kennis genereren binnen een sector waar je geen vrienden of familie tewerkgesteld hebt. Zo krijgen we de meest gemotiveerde mensen op de juiste plaats.


Vraag:

  • Wat zijn de mogelijkheden om stages te doen bij de Gentse politionele diensten ?
  • Wat is de evolutie de voorbije 5 jaar ?
  • Over welke profielen gaat het ?
  • Betreft het betaalde of niet betaalde stages ?
  • Kadert dit binnen een opleiding ?
  • Zijn er bepaalde samenwerkingsverbanden ?
  • Zijn er binnen de Gentse politiezones personen tewerkgeseld op basis van interim-contracten ?
  • Zo ja, over hoeveel personen gaat het en wat is de evolutie van dit aantal doorheen de laatste 5 jaar ?
  • Over welke profielen gaat het juist ?
  • Stromen er mensen door naar reguliere contracten ?

Mathias De Vuyst
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het is inderdaad mogelijk om binnen de Politiezone Gent een stage te doen in het kader van een opleiding. De laatste 5 jaar deden tussen 10 en 15 studenten per jaar een niet-betaalde stage in het politiekorps.
Het grootste deel van deze stagiairs volgt een opleiding bij de UGent (voornamelijk richting criminologie). Het zijn de onderwijsinstellingen die de Politiezone Gent contacteren met de vraag om studenten stages te laten lopen.

De Politiezone Gent doet zelden een beroep op interimarbeid. In de periode 2013-2018 werden er in het politiekorps 5 mensen via een uitzendbureau tewerkgesteld.

Stages zijn vaak voor studenten een interessante en boeiende eerste kennismaking met de werking van een lokaal politiekorps, en zeker in een groot politiekorps als de Politiezone Gent. Het gebeurt dat stagiairs de smaak te pakken krijgen en na hun studies deelnemen aan examens om toegelaten te worden tot de opleiding van inspecteur of om, via externe werving, te solliciteren voor een betrekking in het administratief en logistiek kader. Over het algemeen heeft de Politiezone Gent goede ervaringen met stagiairs en is er binnen de politiediensten een grote bereidheid om zinvolle stageplaatsen aan te bieden.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info