Gebruik van de wandelbusjes

6 mei 2019

De wandelbusjes zijn inmiddels een bekend fenomeen in het straatbeeld in de Gentse binnenstad. U heeft altijd gezegd dat de primaire doelgroep mensen betreft die moeilijk te been zijn doch dat u er geen graten in ziet dat ook andere passanten gebruik maken van de busjes.

Ik verneem echter dat er toch wel wat problemen zijn in verband met het gebruik door toeristen. Een gebruiker van het busje meldt mij dat zij werd verwelkomd door de chauffeur ‘op de sightseeing tour van veertig minuten’. Tijdens de rit wordt een toeristische uitleg gegeven die op sommige punten gewoon niet klopt: zo werden de Gras- en Korenlei bijvoorbeeld omgewisseld tijdens de uiteenzetting in het Nederlands en het (slecht) Engels.


Vraag:

  • Heeft u cijfers over het aantal (buitenlandse) toeristen dat gebruik maakt van de wandelbus?
  • Zijn er meldingen gekend dat chauffeurs de rol opnemen van toeristische gids? Kan de dienstverlener hierop worden aangesproken: ik neem immers aan dat de chauffeurs hiertoe geen opleiding hebben genoten?
  • Wordt de wandelbus gepromoot als toeristenbusje door de Dienst Toerisme? 

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We hebben geen specifieke informatie over het gebruik van de Wandelbus door toeristen. Momenteel hebben we enkel informatie over het aantal gebruikers.

Met gemiddeld 6.000 opstappers per maand, is het een feit dat toeristen hier deel van uitmaken en dankbaar gebruik maken van deze milieuvriendelijke rondrit door Gent.
Wat we wel weten is dat er steeds voldoende ruimte is voor minder mobiele personen.

De Wandelbus is er gekomen als mobiliteitsoplossing voor die doelgroep. Op de Wandelbus wordt ook aangegeven dat deze personen prioriteit krijgen. De chauffeur mag zelfs passagiers die wel goed te been zijn verzoeken om hun plaats af te staan aan minder mobiele personen. We kregen nog geen meldingen van die doelgroep die ons op een probleem zouden wijzen.

Evenmin krijgen we meldingen dat de chauffeur een rol zou opnemen als toeristische gids. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wel mogen ze natuurlijk op vraag even de weg wijzen aan een passagier of bijvoorbeeld de route uitleggen.

Dat de chauffeurs steeds de juiste straatnaam kennen is dan ook niet echt essentieel, maar we geven wel nog even mee aan de dienstverlener dat ze beter geen vragen beantwoorden als ze niet helemaal zeker zijn.

De dienst Toerisme promoot het busje niet alszodanig voor de reguliere toerist. Ze gebruikt wel af en toe foto’s ervan, en vermeldt het wel als nuttig vervoermiddel voor bezoekers die minder goed te been zijn, enkel onder de rubriek ‘toegankelijkheid’.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info