Situatie Hélène Dutrieulaan te Sint-Denijs-Westrem

29 april 2019

In de gemeenteraad van april werd de plaatsing goedgekeurd van ANPR-camera’s aan de busbaan aan de Hélène Dutrieulaan in Sint-Denijs-Westrem. Aangezien er zich aan de Hélène Dutrieulaan ook woningen bevinden, zal het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om voertuigen dienstig voor onderhoud van de gebouwen, of voor een verhuis, toe te laten om via de busbaan naar de woningen te rijden.

De toegang via The Loop is immers beperkt tot aan de inrit van de garage, wat niet steeds zal volstaan om alle woningen vlot te bereiken. Deze voertuigen kunnen ook niet zomaar in de ondergrondse garage. Op welke manier zullen uitzonderingen kunnen worden toegestaan om dergelijke voertuigen in beperkte gevallen toch via de busbaan toegang te laten nemen tot de woning waar ze moeten zijn?

Conform de parkeernormen opgelegd door de Stad Gent werd het aantal ondergrondse parkeerplaatsen voor de appartementen aan de Hélène Dutrieulaan beperkt tot 1 per wooneenheid. Indien bewoners over een tweede wagen beschikken, dienen zij die te stallen op het openbaar domein. Velen wensen dit te doen op de parkings op The Loop, waar evenwel een regeling betalend parkeren geldt. Blijkbaar zou het niet mogelijk zijn om voor die zone bewonerskaarten te verkrijgen. Het kan nochtans ook niet de bedoeling zijn dat deze bewoners zich parkeren in de aanpalende straten. Kunnen er bewonerskaarten voorzien worden, specifiek voor die bewoners (en voor eventuele latere bewoners op andere delen van The Loop) op de site van The Loop zelf, uiteraard aan dezelfde voorwaarden als andere bewonerskaarten?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Voertuigen die worden gebruikt voor verhuisbewegingen of onderhoud van de gebouwen en het omliggend groen zullen ook wanneer er camera’s staan via de Kortrijksesteenweg tot aan de woningen aan de Hélène Dutrieulaan kunnen rijden. De precieze modaliteiten moeten echter nog worden uitgewerkt.

Het is steeds de bedoeling geweest om voor de ontwikkelingen op The Loop geen bewonersvergunningen uit te reiken omdat het volgens het parkeermanagement op de site de bedoeling is dat de bewoners en bezoekers zich parkeren in de parkeerinfrastructuren op de site zelf.

De ‘parkeerzone’ naast het kantoorgebouw (de Wings) was bedoeld als laad- en loszone.
Deze zone is echter verkocht aan het kantoorgebouw als private parkeerplaatsen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.