Werken Oostakker Dorp

8 mei 2019

Op de commissie openbare werken van januari 19 gaf schepen Filip Watteeuw aan de raadsleden goed te zullen informeren over de werken aangaande de heraanleg van Oostakker Dorp. Ook ging de schepen werk maken van een communicatieplan voor de buurt.

Vraag:

Wanneer starten de eigenlijke werken en hoever staat het met het aangekondigde communicatieplan?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zonder onvoorziene omstandigheden starten de werken in de loop van september/oktober 2019. De definitieve startdatum wordt op onderstaande infomomenten gecommuniceerd. De aannemer maakt momenteel de detailplanning verder op.
De volgende communicatiekanalen worden ingezet om de inwoners van Oostakker goed en grondig te informeren:

Informatievergadering voor handelaars en grote aantrekkingspolen in de buurt (bvb. rusthuizen, scholen…):

De Stad en FARYS organiseren in de tweede helft van juni een aparte informatievergadering voor handelaars, bedrijven, scholen, rusthuizen en andere grote trekpleisters uit de buurt. Gezien de aard van hun activiteiten (veel laden en lossen, aantrekkingspool voor klanten, personeelsleden, bezoekers, kinderen) lichten we deze groepen apart in en bieden de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen en bezorgdheden te uiten. Op dit infomoment worden de werken toegelicht en de verschillende fases besproken. De exacte datum wordt nog bepaald, maar dit infomoment zal kort voor 20 juni 2019 plaatsvinden (zie verder). De betrokkenen worden binnenkort via mail en per brief uitgenodigd. Dit infomoment biedt ook de gelegenheid om de projectleiders te leren kennen en nuttige contactgegevens uit te wisselen.

Informatievergadering voor inwoners van Oostakker:

De Stad en FARYS organiseren op 20 juni 2019 een informatievergadering voor alle inwoners van Oostakker. Op dit infomoment zijn natuurlijk ook nog steeds handelaars of vertegenwoordigers van grote aantrekkingspolen (zie punt 1) welkom. Op dit infomoment worden eveneens de werken toegelicht en de verschillende fases besproken.
De uitnodiging zal op ruim 3000 exemplaren verspreid worden en gaat binnenkort de deur uit.

Alle informatie over de werken in Oostakker en het voorafgaande intensieve participatietraject is beschikbaar op de website van de Stad Gent: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt/openbare-werken-oostakker/oostakkerdorp-uitvoering. De Stad bundelt alle informatie op de website en zorgt ervoor dat relevante informatie daar steeds terug te vinden is.

Specifiek voor de werken in Oostakker zal er een digitale nieuwsbrief opgestart worden.
In andere grote heraanlegprojecten (Bravoko/Steenakker) blijkt dit een nuttig communicatiemiddel te zijn om snelle, relevante informatie te verspreiden. Geïnteresseerden moeten zich hierop wel specifiek inschrijven. We zullen de inwoners van Oostakker dan ook oproepen dit te doen (op de beide voorafgaande informatiemomenten).

Per grote nieuwe fase binnen de werken, zal er een bewonersbrief op ruime oplage verspreid worden (deze zal ook altijd vindbaar zijn op bovenvermelde websitelink).
Deze bewonersbrief zal telkens een stand van zaken bevatten en een overzicht geven van de komende fases (inclusief alle nuttige contactgegevens).

De aannemer verspreidt sowieso, naar gelang een fase vordert, zelf ook brieven. Deze brieven bevatten zeer nuttige en praktische informatie over de planning van de eerstvolgende dagen en de zaken waar buurtbewoners rekening mee moeten houden (bvb. gelieve uw wagen buiten de werfzone te plaatsen).

Bovenstaande communicatiekanalen worden, indien nodig, nog ondersteund door bvb. berichten op facebook, in het stadsmagazine, deze week gent enz.

Op de informatievergaderingen zal ook telkens een oproep gelanceerd worden naar vrijwilligers die willen optreden als liaison tussen de projectleiders/werfleider en de buurt.
Dit zijn als het ware buurtvertegenwoordigers die uitgenodigd worden op de wekelijkse werfvergaderingen en die daar gebundeld de bekommernissen uit de buurt aan bod brengen, bespreken en vervolgens terugkoppelen. Dit kunnen aparte personen zijn voor handelaars/bedrijven en buurtbewoners en dit kan ook variëren per fase. Een sterke buurtbetrokkenheid heeft in heel wat andere projecten, zoals BraVoKo en Steenakker, al heel mooie resultaten opgeleverd.

Voor Oostakkerdorp is er ook een TRAVAK-werking voorzien, en een extra coördinatie van hinder en communicatie voor de verschillende werken in de buurt, waarin alle partners (AWV, Farys,…) participeren, naar analogie van BUZZ.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.