Onveilige situatie ter hoogte van de LIDL vestiging op de Brugsesteenweg

13 mei 2019

Ter hoogte van de Lidl te Mariakerke wordt erg veel overgestoken door voetgangers en fietsers. Helaas is er geen veilige oversteekplaats voorzien. Buurtbewoners en handelaars zijn al langer voorstander voor de aanleg van een zebrapad. Er wordt opgemerkt op dat op deze locatie zich heel wat ketens en handelaars bevinden, aan beide zijden van de weg. Zo liggen in de directe omgeving: Bloemenzaak Van Cauwenberghe, Advocatenkantoor Recht.Gent, de Wibra, VAB Rijschool, De Wijnhoek bvba, Action, Lidl, Kapster Anouk, Supermarkt Smatch, Druivenrank en DiComp.

Aangezien fietsers en voetgangers vaak dienen over te steken op deze plaats, auto’s aan beide kanten van de weg kunnen parkeren, alsook vaak afdraaien op deze locatie, lijkt het me opportuun om deze vraag uit de omgeving aan te kaarten bij u.

Vraag:

Kan de veiligheid voor de zwakke weggebruikers op deze locatie onder de loep genomen worden?
Kan u ingaan op mijn vraag een zebrapad te willen voorzien op deze locatie, daar dit mijn inziens een efficiënte verbetering van de verkeersveiligheid zal teweegbrengen? 

Mathias De Vuyst
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er zal een oversteekplaats voor voetgangers voorzien worden ter hoogte van huisnummer 610.

De maatregel werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 3 mei 2018. https://stad.gent/system/files/regulations/20190228_gemeenteweg_Brugsesteenweg.pdf
 
Een exacte timing voor deze maatregel kunnen we nog niet geven. De uitvoering van deze verkeersmaatregel dient gepaard te gaan met infrastructurele maatregel (boordsteenverlaging) en vergt dus wat meer afstemming.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info