Onveilige situatie ter hoogte van EDUGO

13 mei 2019

In Oostakker is een grote scholencampus gevestigd, wat veel verkeer met zich meebrengt van zowel voetgangers, fietsers, als motorrijders en automobilisten (alsook enkele verdwaalde vrachtwagens). Op de piekuren, bij het starten en eindigen van de schooldag levert dit een piek in verkeer op.

De ingang van kleuter- en lagere school Edugo Lourdes, gelegen in de Groenstraat tegenover elektrozaak Gobeyn (waar ook een bushalte van De Lijn is), is hierbij gelegen op de drukste locatie van alle schoolingangen van deze scholengroep. Immers is de Groenstraat standaard al een drukke straat. Dit zorgt bij oversteek van kinderen bijgevolg vaak voor minder veilige situaties.

Ik ben om die reden blij dat, deze maand, dankzij een eerdere vraag van collega Carl de Decker, het herschilderen van het zebrapad gepland staat aan deze schoolingang.

Tegelijkertijd blijft er een tweede veiligheidsprobleem: Er is parkeergelegenheid vanaf de hoek van de Groenstraat met de OLVrouwstraat tot aan het bovengenoemde zebrapad.  Waar, zeker op piekmomenten, wagens tot vlak aan het eerder genoemde zebrapad parkeren (waar zij wettelijk normaliter gehouden zijn 5 meter afstand te nemen hiervan). Dit zorgt ervoor dat het zicht mbt het verkeer wordt belemmerd voor kinderen, die oversteken van aan de schoolkant naar de overzijde waar Gobeyn gevestigd is.


Vraag:

Erkent u de problematiek?
Hoe worden onveilige oversteekplaatsen aan andere scholen aangepakt? Worden daar grotere veilige (groene of rode) oversteekzones gecreëerd? Kan dit ook hier?
Kunnen de parkeerplaatsen ter hoogte van de hoek (van het cafe retro) op de splitsing tussen Groenstraat en OLVrouwstraat duidelijker worden aangeduid en/of kan er een duidelijkere opsplitsing komen in de zone van 5 meter tussen het zebrapad aan de school en de parkeerplaatsen (door daar duidelijke lijnen aan te brengen die het parkeergebied afbakenen, zoals dat ook net op de hoek zelf het geval is), opdat het parkeren in deze 5 meter zone wordt ontmoedigd?
Kan er meer controle worden uitgevoerd (vooral) tijdens de piekuren om na te gaan of de problematiek zich verder blijft stellen en tegelijkertijd af te remmen daar te parkeren?

Steve Stevens
Gemeenteraaadslid


Antwoord:

De problematiek aan de oversteekplaats ter hoogte van de kleuteringang van de Edugoschool Groenstraat is gekend. De scholenconsulent van het Mobiliteitsbedrijf deed observatie ter plaatse op piekmomenten, en heeft goede contacten met de school. Hieruit is een ontwerp tot aanpassing aan de oversteek gevolgd. Het zebrapad zal verlegd worden en er komt een uitstulping aan de kant van de elektrozaak om overstekende voetgangers en uitrijdende fietsers beter zichtbaar te maken voor het aankomende verkeer te brengen. Tevens is aan de Cel openbare verlichting gevraagd om extra verlichting te voorzien. Het ontwerp wordt nu verder door de betrokken stadsdiensten besproken.

Veilige oversteekplaatsen creëren aan scholen vergt meestal maatwerk. Standaard is er een zebrapad (niet recht op de ingang) en wettelijke signalisatie voorzien, nl een A2bord en een zone 30-bord. Indien toepasselijk worden ook een voetpaduitstulping en omega’s aan de ingang voorzien. Verder worden er ook antiparkeerpaaltjes voorzien indien er een grote problematiek van parkeren op het voetpad wordt vastgesteld. Momenteel wordt er niet afgeweken van de standaard uitvoering met een zebrapad.

We willen het parkeren zo dicht bij de schoolpoort ontmoedigen. Door het schilderen van parkeervakken dreigt het parkeren extra aangetrokken te worden. In de plaats daarvan is het mogelijk om, een parkeerverbod in te voeren op deze strook indien het parkeren effectief een groot probleem is. Hierover wordt nog verder afgestemd met de school. Op de hoek op de splitsing tussen de Groenstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat  is een verdrijvingsvlak geschilderd waar men niet mag parkeren en uiteraard geldt ook de wettelijke regel dat op minder dan 5 m vóór het zebrapad niet mag geparkeerd worden. Aan de linkerkant van de oprit van de school zullen anti-parkeerpaaltjes worden geplaatst omdat er daar frequent op het voetpad wordt geparkeerd.

Klachten van scholen over verkeersovertredingen worden doorgegeven aan het aanspreekpunt voor scholen bij de politie. Zij sturen deze vragen door naar het juiste commissariaat. Scholen kunnen ook ten allen tijde mobiliteitsproblemen doorgeven aan de scholenconsulent van het Mobiliteitsbedrijf. De school zelf kan ook inzetten op sensibilisatie van de ouders.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info