Gracht Louis Delebecquelaan

23 mei 2019

Ter hoogte van de Delebecquelaan nrs. 29 en 30 in Sint-Denijs-Westrem bevindt er zich een diepe verharde put die dienst doet als opvangbekken voor de gracht.  Dit was destijds voorzien als een tijdelijke oplossing voor het probleem van verstopping in de riolering en grachten in de Delebecquelaan.  Dit is hinderlijk voor de omwonenden. Niet alleen visueel doch ook  vanuit het aspect veiligheid. Kleine kinderen die spelen in de straat lopen gevaar om in de put te vallen, met alle risico’s van dien.

Vraag:

Wanneer wordt er een definitieve oplossing vooropgesteld teneinde het probleem, dat de tijdelijke put diende te verhelpen, permanent aan te pakken? Zal dit op een manier gebeuren die veilig en niet hinderlijk is voor de omwonenden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik nam kennis van uw vraag en vermits de uitgevoerde gracht onder de bevoegdheid valt van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost Vlaanderen (AWV) hebben mijn diensten aan AWV gevraagd ons te informeren welke concrete acties er hier gepland zijn op korte termijn om de veiligheid te verhogen aan deze specifieke locatie. Een locatie die net iets meer afwijkt t.o.v. de rest van de straat waar de gracht ook voor het overgrote gedeelte is open gelegd maar lokaal niet zo diep is.

Zodra hiervan de nodige info ontvangen zal ik niet nalaten U hierover te informeren.

Ter info geef ik mee dat er een gepland project bestaat met Aquafin, AWV en de Stad voor de heraanleg van deze omgeving, maar de realisatie op terrein is nog niet voor de eerstkomende jaren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info