Universele verklaring van de rechten van de mens

23 mei 2019

In heel wat grote buitenlandse steden prijkt prominent in het stadhuis de universele verklaring van de rechten van de mens. Dit is een duidelijk statement als stadsbestuur dat men uitdrukkelijk deze beginselen wenst te propageren als progressieve en humanistische stad.

Vraag:

Als we deze mooie democratische beginselen van de universele verklaring van de rechten van de mens echt ter harte wensen te nemen acht ik het opportuun om deze verklaring ook  uit te hangen op een prominente plaats in het stadhuis. Kan de schepen zich hierin vinden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Allereerst wil ik u bedanken voor uw voorstel, mijnheer De Decker. Alle initiatieven om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de kijker te plaatsen juichen we als college uiteraard toe. 

Als schepen, onder andere bevoegd voor Protocol, ben ik trouwens bijzonder trots dat alle medewerkers van de Dienst Protocol, werkzaam op het Stadhuis, de verklaring al enige jaren bijna letterlijk op hun huid dragen. We verplichten hier niemand tot tattoos, geen zorgen. Maar in de voering van de werkkledij staat de Universele Verklaring wel geborduurd. Een symbolische daad die we ook doortrekken in de nieuwe kledij voor de medewerkers, die binnenkort geleverd wordt. 

Uw vraag om de verklaring een prominente plaats te geven in het stadhuis past in die symboliek. Maar als college menen we dat het ophangen van de Universele Verklaring meer effect zou hebben op een plek waar de burger vaker over de vloer komt. Een locatie die zowel goed toegankelijk als goed zichtbaar is. Dan denken we in de eerste plaats aan het AC Zuid, maar uiteraard behoren ook andere locaties tot de mogelijkheid. Zowel stadsgebouwen als eventueel een locatie in de openbare ruimte. 

We gaan als stadbestuur graag op zoek naar een zichtbare en toegankelijke locatie om deze gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap een mooie plek te geven in onze stad. Zeker met het oog op het 75-jarig jubileum van de Verklaring in 2023.

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info