Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor periode 2014-2019

18 april 2019

Het huidig subsidiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 september 2014 en laatst bekendgemaakt op 22 november 2016, loopt tot september 2019. Dat is minder dan een half jaar van nu. De bouw staat nooit stil, en er zijn al heel wat plannen van Gentenaars die dan willen verbouwen.

Het lijkt me goed deze mensen zekerheid te kunnen geven over de subsidies waar zij in die periode zullen kunnen aanspraak op maken. Dat lijkt me beleidsmatig goed om die mensen de juiste ecologische stimulansen te geven. En op individueel niveau geven we onze inwoners ook financiële duidelijkheid. 

Het is immers belangrijk als overheid onze burgers zoveel mogelijk zekerheid te geven aangaande wat ze kunnen verwachten van het beleid. 

Vraag:

  1. Die mensen die momenteel wensen hun verbouwingen te plannen in september 2019, zullen zij nog aanspraak kunnen maken op de subsidies zoals ze beschreven staan in het huidige subsidiereglement?
  2. Zal na september 2019 het huidige reglement verder gezet worden?
  3. Is er een opvolger voor het huidige reglement voorzien en zo ja, in welke vorm?

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het subsidiereglement zal sowieso verlengd worden tot het einde van dit jaar. Maar verder dan het einde van het jaar kunnen we voorlopig niet gaan: de planning van de meerjarenbegroting laat dat momenteel niet toe. We mikken er wel op om het huidige subsidiereglement voort te zetten tot 2021.

Bedoeling is om tegen die datum een rollend fonds op te richten , dat energiepremies en – leningen combineert. De exacte vorm van dat fonds is op dit moment nog in onderzoek onder meer via het project van FALCO.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info