nieuwe dispatching centrum Gentse brandweer

3 april 0201

Eerder deze maand werd het nieuwe state of the art dispatching centrum van de Gentse brandweer geopend. In dit centrum zal de dispatching gebeuren voor zone centrum en zone zuid-oost. Het is een modulair systeem, het kan nog worden uitgebreid in de toekomst.  Bovendien zal het systeem technologisch nog verder ontwikkeld worden, zodat dienstverlening naar burger nog efficienter en beter zal verlopen.

Vraag:
Zijn er plannen om nog andere zones op het systeem te laten aansluiten?
Kan dit systeem ingeschakeld worden bij noodsituaties, zoals tijdens stormweer van maart (waar het noodnummer1722 om verschillende redenen toch in gebreke is gebleven)

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De Brandweerzone Centrum staat zeker open voor samenwerking met andere zones om zone-overschrijdend te werken. Dit biedt schaalvoordelen zowel in het kader van de operationele werking als op het vlak van de operationele kost per interventie. De Brandweerzone Centrum gaat er vanuit dat nog andere zones mogelijks interesse hebben om aan te sluiten op dit systeem en op termijn een samenwerkingsovereenkomst hierover zullen willen aangaan. 

Wat uw tweede deelvraag betreft, kan ik meegeven dat het e-loket van de Brandweerzone Centrum zeer performant is gebleken tijdens het noodweer van begin maart. Met het speciale noodnummer 1722 doken er wel problemen op. Ik heb dit toen ook meegegeven op de commissie. De Brandweerzone Centrum onderzoekt momenteel samen met IBZ, de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, of het haalbaar is om het noodnummer 1722 op dergelijk gelijkaardig platform te enten. Dit kan dan mogelijks bijdragen tot een meer efficiënte werking van dit noodnummer.

Mathias De Clercq 
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.