Mismatch tussen profiel werkzoekenden en gevraagde vaardigheden

13 mei 2019

Gent kan uitpakken met mooie cijfers inzake tewerkstelling. Desondanks blijken heel wat vacatures niet ingevuld te geraken. Tegelijkertijd zijn er een behoorlijk aantal Gentse werkzoekenden. Er blijkt bijvoorbeeld, zo verneem ik, een mismatch te bestaan tussen het profiel/scholingsgraad van de werkzoekenden en de vaardigheden die werkgevers vragen bij het opstellen van vacatures in de digitale sector.

Bij de aanvang van deze nieuwe legislatuur werd daarom onderstaande in het bestuursakkoord opgenomen:

Stad Gent wil het stadsregionaal arbeidsmarktbeleid aansturen. Bij aanvang van deze bestuursperiode sluiten we een Gents Arbeidspact met de diverse overheden, sociale partners, VDAB, North Sea Port, onderwijsinstellingen en de partners van Gent Stad in Werking. Ook de jobaanbiedingen in Zeeland worden in deze strategie opgenomen.

Vraag:

Zijn het vooral vacatures in de digitale sector die niet ingevuld geraken?
Kan er worden ingeschat hoeveel digitale profielen er gezocht worden: mensen die kunnen programmeren of andere computationele vaardigheden dienen te bezitten om een job te kunnen uitoefenen?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het volledige antwoord van schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, Bram Van Braeckevelt kan u hier nalezen. 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info