Problematiek heraanleg Groenestaakstraat

13 juni 2019

De bewoner van het pand te Groenestaakstraat 42 in Mariakerke meldt mij dat de breedte van zijn oprit initieel 8 meter bedroeg. Met de heraanleg is dit versmald tot 4,5 meter. Dit brengt met zich mee dat de bewoner, gelet op het feit dat de garage gelegen is aan de voorzijde van het huis, niet meer in de mogelijkheid is om 2 wagens op het terrein te parkeren.

De bewoner vraagt niet om terug te beschikken over 8 meter doorgang doch wel om het uit te breiden met 1 meter. De verharding voor zijn woning is ook op die manier aangelegd. Daarenboven is door de heraanleg de riolering weggezakt (bevestigd door de aannemer), wat de nodige problemen met zich meebrengt. Dit alles is door de bewoner reeds gemeld aan de bevoegde stadsdienst doch zonder respons.

Het pand te Groenestaakstraat 36 in Mariakerke wordt uitgebaat als kapperszaak. Momenteel is de inrit 3,5m breed, wat eigenlijk het minimum is om de klanten toe te laten te parkeren. Als ook hier ten gevolge van de heraanleg de inrit zal versmallen, vreest de kapper praktische problemen. Op de plannen is niet duidelijk te zien wat de uiteindelijke afmeting zal zijn.


Vraag:

Kan er voor het pand te Groenestaakstraat 42 met de bewoner contact worden opgenomen zodat e.e.a. kan worden bekeken?
Kan u aangeven wat de uiteindelijke breedte van de oprit zal zijn voor het pand te Groenestaakstraat 36?

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De bewoner op huisnummer 42 heeft ondertussen schriftelijk bevestigd dat alle vragen opgelost en/of uitgeklaard zijn. Zo werd de verzakking t.h.v. de woning door de aannemer opgelost en aanvaardt de eigenaar de nieuwe breedte van de oprit. In het verleden werd deze oprit immers op initiatief van de vorige eigenaar (zonder vergunning) verbreed. Nu keert men terug naar de oorspronkelijke vergunde toestand.

De oprit aan de kapperszaak op huisnummer 36 behoudt de bestaande breedte.

Mochten er in de toekomst nog individuele vragen zijn m.b.t. de werken in de Groenestaakstraat en omgeving, dan adviseren wij buurtbewoners om contact op te nemen met de bevoegde projectleider en/of controleur. Op die manier kan er snel en efficiënt opgetreden worden en hoeven antwoorden niet nodeloos lang uit te blijven. Alle contactgegevens zijn terug te vinden op de website van de Stad Gent onder: www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: groenestaakstaak).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.