Aanbieden van zomerstages

13 juni 2019

Met de zomer in het vooruitzicht kijkt menig student niet enkel naar de mogelijkheden voor studentenjobs, maar ook naar die voor stageplaatsen. Stageplaatsen kunnen studenten kennis laten maken met een bepaalde arbeidscultuur alsook een bepaalde jobinhoud.

Vaak gaat het over functies waar zij niet rendabel zouden in zijn als jobstudent. Via een stage kunnen ze toch voeling krijgen en kennismaken met een bepaald soort jobs.

Dit is goed voor de sociale mobiliteit – men leert immers een sector kennen zonder men er familie of vrienden moet hebben. Ook toekomstige studie-oriëntering heeft er baat bij, aangezien het jongeren reeds kan laten proeven van de jobvooruitzichten binnen bepaalde opleidingen.


Vraag:

  • Bieden de Gentse administraties stageplaatsen aan?
  • Kunnen dit stageplaatsen zijn in politieke fracties en/of kabinetten?
  • Betreft het betaalde of onbetaalde stages?
  • Graag een overzicht naar duur, aard van de stage, doelgroep van de stage en de absolute aantallen van stagiair(e)s voor de afgelopen 5 jaar.

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er zijn heel wat stagemogelijkheden bij de Gentse administratie. Stad Gent werkt met een stagedatabank waarbij studenten rechtstreeks bij de betreffende dienst kunnen ‘solliciteren’ op een stage. In het schooljaar 2018-2019 werden op deze manier 203 stageplaatsen aangeboden op de stagedatabank (Stadszijde). Daarnaast zijn er ook heel wat stagemogelijkheden bij de OCMW-diensten. Zo hebben vele diensten een jarenlange samenwerking met scholen/proffen die jaarlijks stagiairs doorsturen.

Vanaf september 2019 komen we als organisatie naar buiten met een gemeenschappelijke stagedatabank (Stad en OCMW) op onze nieuwe jobsite. Hiermee willen we de stagemogelijkheden nog meer bekend maken zowel bij onze diensten als bij de studenten.

Ook politieke fracties en kabinetten kunnen stagevacatures plaatsen op deze stagedatabank of kunnen een stagiair uitnodigen die spontaan solliciteert.

De stagedatabank spitst zich toe op onbezoldigde stages in het kader van een schoolopleiding of een opleiding bij een erkend opleidingsorganisatie (bv: VDAB).

Daarnaast zijn er in het kader van het diversiteitsactieplan middelen voorzien om 10 hooggeschoolde personen per jaar een betaalde opleidingsstage aan te bieden op A of B niveau. Het gaat hier om 8 personen van buitenlandse herkomst en 2 personen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de BIS stages (beroepsinlevingsstages).

Diensten kunnen zelf ook budget vrijmaken voor bezoldigde stages. Zo heeft Dienst Kinderopvang ervaring met stages in het kader van duaal leren. Dienst Werk biedt jaarlijks ook enkele bezoldigde stages aan.

In de voorbije jaren werd geen systematische registratie gedaan van het aantal stages. De bedoeling is dat in de nieuwe stagedatabank er een degelijke rapportering ingebouwd wordt zodat er zicht komt op het aantal stageplaatsen, het aantal stageaanvragen en het aantal matches, enz. Eenmaal dit operationeel is, is het ons doel om hier jaarlijks over te rapporteren op de commissie MNP zoals we dat 18 juni jl. deden voor de kencijfers van HR.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.