Fietspad Hubert Frère Orbanlaan

25 juni 2019

Sedert lang zijn de verkeerslichten op het einde van het fietspad van de Frère Orbanlaan richting Zuid niet efficiënt/optimaal afgesteld. De lichten voor de fietsers slaan bij het naderen van een bus of tram op rood. Hier is op zich niks mis mee maar het probleem is gelegen bij de concrete uitwerking.

De lichten functioneren samen met de lichten voor de wagens. De wagens moeten echter de 2 richtingen van De Lijn kruisen, maar de fietsers moeten maar 1 richting kruisen, namelijk de bus/tram die rijdt in richting Zuid. De bus/tram die richting Sint Lievenspoort rijdt kruist de fietsbaan niet. En toch slaat het verkeerslicht ook dan op rood.

Het gevolg van e.e.a. is dat de fietsers de helft van de tijd voor een rood licht staan te wachten voor een bus/tram die niet komt.


Vraag:

Bent op u op de hoogte van dit probleem? Kan u uw diensten de opdracht geven dit te onderzoeken zodat deze weinig efficiënte situatie voor fietsers kan worden verholpen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In het V-plan (het plan dat de werking van de verkeerslichten definieert) is voorzien dat enkel bij een aanvraag voor passage van openbaar vervoer komende van het busstation het gemotoriseerd verkeer op de Zuidparklaan rood krijgt maar de fietsers groen blijven behouden.

Naar aanleiding van deze melding werd tijdens een terreinbezoek vastgesteld dat dit verkeerslicht momenteel niet werkt zoals weergegeven op het V-plan, verdere analyse zal nodig zijn om de oorzaak hiervan te kennen en een oplossing te kunnen voorzien.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.