De inrichting van de Sint-Denijslaan / achterkant Station Gent-Sint-Pieters

20 augustus 2019

Er bereiken me vragen van de buurtbewoners aan de achterkant van het station. Zij vragen zich af wat de plannen zijn met betrekking tot de Sint-Denijslaan. De straat is zeer breed, maar wordt momenteel slechts voor de helft gebruikt.

Buurtbewoners klagen over het gebrek aan groen in de straat. Ook passeren er veel treinen vanuit Brussel, die beginnen remmen ter hoogte van de Sint-Denijslaan nummer 5. Het doortrekken van het groen uit de Archilles Musschestraat zou alvast soelaas kunnen brengen.

Het lijkt me het onderzoeken waard of de straat wat verbreed kan worden. Dit zou het comfort kunnen verbeteren voor zij die een garage hebben, waar het vaak moeilijk inrijden is.

Ook is er een deel tot aan het Proximus gebouw dat tweerichtingsverkeer is. Gelet op de categorie “fietsstraat” zou een verbreding en betere indeling van de straat dus ook opportuun zijn.


Vraag:

  • Wat zijn de plannen voor de inrichting voor het begin van de Sint-Denijslaan?Wat is de timing van de plannen?
  • Kan er extra groen komen om zo de straat op te waarderen?
  • Kan de straat verbreed worden om tegemoet te komen aan de fietsveiligheid en de bewoners van de garage?
  • Kunnen er initiatieven genomen worden om de geluidsoverlast van de treinen op perron 12 in te dijken?

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zodra de definitieve halte-infrastructuur binnen het project Gent-Sint-Pieters is gerealiseerd, wordt ook de trambedding in het gedeelte van de Sint-Denijslaan tussen het Mathildeplein en de Kortrijksesteenweg terug in gebruik genomen. De exacte timing hiervan is nog niet bekend.

Om de fietsoversteek tussen de A. Musschestraat en Sint-Denijslaan te verbeteren wordt momenteel een mobiliteitsmaatregel voorbereid binnen de stadsdiensten. Na uitvoering van deze mobiliteitsmaatregel (ten vroegste eind 2020) plant de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen een toplaagvernieuwing in de Sint-Denijslaan met bordeaux-bruine asfalt om het statuut van fietsstraat nog duidelijker weer te geven op het terrein.

Het inbrengen van extra groen en ontharding in de gehele straat is momenteel niet onderzocht. De trambedding van De Lijn wordt in tussentijd gebruikt als werfzone, voor zwaar transport in functie van de werken aan Gent-Sint-Pieters en zal nadien weer in gebruik genomen worden door De Lijn. Hier liggen vandaag dan ook weinig kansen voor structurele ontharding en vergroening.
Extra groen aanbrengen kan op het eerste zicht wel door de bewoners zelf, door de aanleg van straatgeveltuintjes in de voetpaden.
Extra bomen aanplanten en vergroenen is wel denkbaar in de parkeerstrook, maar heeft een vermindering van het aantal parkeerplaatsen en (toekomstige) tramperronruimte in de straat als gevolg.
Het is niet haalbaar om de rijbaan te verbreden zonder de parkeerstrook en bomen te schrappen of (toekomstige) perronruimte te reduceren.

Over treinen die remmen om het station te bedienen, delen NMBS en Infrabel, beheerders van de spoor- en stationsinfrastructuur, mee dat er heel wat inspanningen worden geleverd om de overlast door het treinverkeer zo veel mogelijk te beperken. Dit door een optimaal onderhoud en door de technologische evolutie in de vernieuwing van de infrastructuur en de treinen. Mogelijke geluidsoverlast blijft voor NMBS een aandachtspunt, onder andere door het inzetten van stillere treinen. Sinds 2006 gelden Europese constructienormen voor nieuwe treinen, waardoor de geluidsemissie beduidend lager is dan bij oudere treinstellen. Momenteel zijn al meer dan 40% van de reizigerstreinen van dit geluidsarme type en ook voor de bestaande goederentreinen ambieert de Europese Unie een geluidsreductie door de modernisering of aanpassing van het wagonpark. Infrabel investeert ook in monitoringsystemen om in de toekomst treinen met een hoge geluidsemissie te identificeren en zo de hinder voor de omwonenden te verminderen. De treinbestuurders worden ook continu gesensibiliseerd om energiezuinig te rijden, hun motoren niet nodeloos te laten draaien en de remenergie te recupereren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.