Hinder door tram ter hoogte van Hubert Frčre Orbanlaan en Clarissestraat

20 augustus 2019

In antwoord op schriftelijke vraag d.d. 14/05/2019 in verband met de geluidshinder veroorzaakt door de tram ter hoogte van de Hubert Frere Orbanlaan en Clarissestraat, deelde schepen Filip Watteeuw mee dat er in mei onderhoudswerken zijn uitgevoerd door De Lijn die eea zouden moeten oplossen.

Een buurtbewoner meldt mij dat er nog steeds trillingshinder is (zelfs op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw), dit door te snel rijdende trams. De buurtbewoner heeft dit in het verleden al aangekaart bij De Lijn doch zonder resultaat. De opgelegde maximum snelheid van 30 km/u wordt vaak met de voeten getreden.

In tweede orde is er ook nog de vraag om over de gehele lengte van de Frère-Orbanlaan kunstgras tussen de sporen te leggen. Nu is dat enkel het geval vanaf de Clarissenstraat (stad inwaarts). De Lijn antwoordde destijds dat dit niet kon omwille van de doorgang aan de Okapistraat waar bussen moesten afslaan. Deze doorgang is intussen geknipt.


Vraag:

Kunt u in het overleg met De Lijn wijzen op het feit dat bestuurders zich dienen te houden aan de maximum snelheid? Kunt u daarnaast ook de vraag inzake het kunstgras voorleggen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We hebben regelmatig een overleg met de Lijn over de snelheid van bussen. Wat trams betreft, deze zijn niet gebonden aan de snelheidslimieten die voor het wegverkeer gelden. De wegcode is immers niet van toepassing op spoorvoertuigen. Zij moeten echter wel verantwoord en veilig rijden en zich dus aan een redelijke snelheid verplaatsen. We zullen de snelheid van voertuigen en de lawaaihinder door trams op de agenda van het overleg met De Lijn zetten.

Wat betreft de aanleg van de trambaan: vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn monoliet beton of volwaardig gras de beste opties om trambanen aan te leggen. De keuze voor het ene of het andere materiaal heeft te maken met de context en de functie die de trambaan dient te vervullen.  Kunstgras heeft weinig meerwaarde naar waterinfiltratie en andere klimaatdoelstellingen. Kunstgras materialen zijn ook niet opgenomen in de IPOD’s (integraal plan openbaar domein) van de stad, waardoor wij geen vragende partij zijn van dit materiaal in het openbaar domein.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.