Geplande werken i.h.k. van de VERAPAZBRUG

23 augustus 2019

Gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez werd aangesproken door handelaars op de Koopvaardijlaan die via AWV vernomen hebben dat, in het kader van de voorbereidende werken van de Verapazbrug, de Koopvaardijlaan volledig zal afgesloten worden voor een periode van 6 maand en dat de aanwezige handelszaken aldus onbereilbaar zullen zijn tijdens deze periode.

De handelaars zijn behoorlijk ongerust en voor sommigen is een half jaar onbereikbaar zijn gewoonweg nefast, ik denk bijvoorbeeld aan WIM’s garage, Koopvaardijlaan 28.  

De voorziene premie van 2000 euro ingeval van langdurige ernstige werken volstaat in casu niet. Volgens de website van de Vlaamse overheid loopt de betrokken periode  van 1/08/2019 tot 01/02/2020. Momenteel is er echter nog niks te bespeuren.


Vraag:

Kunt u mij meedelen wat de werkelijke plannen zijn, de bezorgdheden aan bevoegde overheid overmaken en er mee voor zorgen dat de handelszaken bereikbaar blijven?

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op dit moment zit dit project nog in ontwerpfase, de uitvoering zou ten vroegste in 2021 starten.  Pas als de werken dichterbij komen en concreter worden, bekijken we welke omleidingen we best invoeren.

De Koopvaardijlaan zal dit jaar zeker nog niet afgesloten worden voor deze werken, daar de werken door het Agentschap Wegen en Verkeer in juni uitgesteld zijn naar juli 2020. De data werden echter niet tijdig gecorrigeerd in het GIPOD-systeem.

Het VLAIO schrijft zijn brieven naar ondernemers op basis van de data in dat GIPOD-systeem. De brief kwam dus een jaar te vroeg.

Er zal een corrigerende brief verstuurd worden naar alle aangeschreven ondernemingen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.