Congrestoerisme in Gent

13 juni 2019

Vanuit Vlaanderen wordt er zwaar ingezet op het positioneren van onze regio als topbestemming inzake MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions).

Toerisme Vlaanderen wil zich internationaal positioneren als een MICE-bestemming in erfgoedlocaties. Dit is immers een belangrijke groeimarkt.

Toerisme Vlaanderen investeert sinds 2015 via impulsprogramma’s in hefboomprojecten. Het gaat om projecten met een groot rendement voor de maatschappij, de economie en onze ondernemers.

Deze projecten moeten passen binnen één van deze thema’s:

De “Vlaamse Meesters” als internationaal sterk merk
De kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen
Meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale meetingindustrie

Én ze moeten voldoende hefboomwaarde hebben:

Een grote economische return genereren
Voldoende schaalgrote hebben
Kwaliteitsvol zijn
Het merk Vlaanderen versterken
Internationale aantrekkingskracht hebben.

Gent heeft ondertussen 4 weerhouden programma’s:

MSK – Van Eyck en het hof van Bourgondische hertogen => thema Vlaamse Meesters (2,1milj. €)
Kerkfabriek St. Baafskathedraal – Een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de St. Baafskathedraal => thema Vlaamse Meesters (4,3mil. €)
Stad Gent, Historische huizen – Time Castle in het Gravensteen => thema kernattracties (4,7milj. €)
SoGent – Gent ICC in de Citadelsite => thema meetinginfrastructuur (9,5milj. €)

De reden waarom op dit soort toerisme wordt ingezet is duidelijk: het bevordert het imago van een regio in het algemeen en de centrumsteden in het bijzonder.

Bovendien geeft een congrestoerist, zo blijkt uit onderzoek, meer geld uit dan een ‘gewone’ toerist, wat een aanzienlijke meerwaarde creëert.

Gent doet het goed op dit vlak en ook vanuit de stad erkennen wij het belang van het congrestoerisme: we willen nog meer topcongressen aantrekken die passen binnen de strategische doelstellingen van de stad.

Er zijn echter een aantal aandachtspunten. Zo is het niet altijd evident om bezoekers van congressen in groep naar plekken buiten het centrum te brengen, bijvoorbeeld voor een diner. Een gekende uitdaging is de bereikbaarheid van het Technologiepark.

De congresorganisatoren en de venues moeten soms hier heel creatief mee omgaan om op een eenvoudige manier de bezoekers van punt A naar punt B te brengen.

Een voorbeeld hiervan is dat Gent ICC samen met De Lijn een congresroute gecreëerd heeft tussen het congrescentrum, het St. Baafsplein en de poel waarbij verschillende bussen de bezoekers van en naar hun Hotel en het congrescentrum rijden.

Vraag:
Ziet u mogelijkheden om samen met uw collega bevoegd voor mobiliteit te laten onderzoeken of de stad oplossingen kan verder uitwerken inzake de uitdagingen aangaande de mobiliteit van groepen congrestoeristen? Ik denk maar aan een uitbreiding van opgesomde route en/of inzetten op andere vervoersmodi.

Steve Stevens
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Mobiliteit is inderdaad een aandachtspunt binnen het beleid dat ik op poten wil zitten rond toerisme. Mobiliteit in het kader van congressen is hierbij zeker een belangrijk element.

Het situeert zich op 2 domeinen:

Transfers in de morgen (voor aanvang congres) en namiddag (einde congres rond 17-18u) tussen de hotels en het congrescentrum ICC.
Transfers vanuit de hotels naar galadiner-venues buiten het centrum ( bv Eskimofabriek, Art Cube, Ghelamco Arena, ...)
en terug naar hotels na afloop galadiner.

1.Transfers hotels naar en van het congrescentrum ICC

Voor grote congressen in het ICC (meerdaagse congressen met meer dan 400 deelnemers; gemiddeld een 20-tal congressen per jaar) ) willen sommige congresorganisatoren graag ‘s morgens en ‘s avonds transferbussen inleggen vanuit de hotels naar het congrescentrum.

GentCongres wijst organisatoren steeds op de mogelijkheden van het publiek transport (trams en bussen). Eén van de PCO’s (professional Congres Organisers) heeft zelf vervoer georganiseerd, in samenwerking met De Lijn. Naar aanleiding van het congres TIAFT werd een transfertraject georganiseerd met De Lijn waarbij de transferbussen De Lijn bussen waren die reden op de vaste trajecten van de Lijn om congresdeelnemers ’s morgen en s’avonds te transporten van en naar het congrescentrum ICC.

Dienst Toerisme heeft in een recent verleden reeds verkennende gesprekken met De Lijn gevoerd omtrent meerdagenpassen (3 & 5 dagen) op afroep aan een sterk gereduceerd tarief. De Lijn wilde heeft ons hier gevraagd om deze vraag opnieuw te stellen na de aanstelling van de nieuwe minister van mobiliteit. De Stad Gent gaat dan ook nieuwe gesprekken aangaan met De Lijn om te kijken in hoeverre in de toekomst nog dergelijke transferformules zoals bij het congres TIAFT nog kunnen georganiseerd worden en/of speciale kortingen kunnen aangeboden worden voor congresorganisatoren.

Daarnaast worden momenteel ook een nieuwe transferformules onderzocht. Zo zal het mogelijk worden om transferts via het water aanbieden. Hierbij kunnen de congresdeelnemers vanop de Graslei inschepen op één van de rondvaartbootjes. Eindhalte is de aanlegsteiger aan het Stam vanwaar het maar enkele minuten wandelen in naar het ICC.

‘s Avonds wordt dan het omgekeerde traject aangeboden waarbij van Het Stam naar de Graslei gevaren wordt. Ook beschikbaarheid van fietsen en hernieuwde voetgangersbewegwijzering kunnen elementen zijn om ook congres-toeristen zich door onze Stad te laten verplaatsen.

2.”Galadiner” transfers

Het klopt dat deze specifieke locaties, vaak buiten “standaard-timing” moeilijker of niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. GentCongres zal steeds advies geven mbt. alternatieven om bepaalde sites te bereiken, maar als Stad zelf gemotoriseerd vervoer inleggen lijkt ons niet in lijn met onze rol en ambities als Stad.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.