Staat zebrapaden Vogelmarkt-Kouter-Korte Meer

5 september 2019

Gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot stelde vast dat de zebrapaden, startende vanaf de Vogelmarkt richting Kouter tot aan het kruispunt met de Zonnestraat - Korte Meer slecht of bijna niet meer zichtbaar zijn.

Vooral ter hoogte van het kruispunt zijn twee zebrapaden met moeite zichtbaar. Dit levert gevaarlijke situaties op gelet op het feit dat er heel wat verkeer samen komt: fietsers, voetgangers, wagens en trams. Eerder deze maand heeft de wegendienst o.a. het wegdek van de Voldersstraat vernieuwd en was verrast over de snelheid waarmee een nieuw zebrapad werd gemarkeerd.


Vraag:

Heeft u weet van dit probleem? Kunnen uw diensten dit snel aanpakken?

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het vervagen van wegmarkeringen, en al zeker als er in de buurt verschillende werven lopende zijn is een probleem (maar eerder een fenomeen) dat ons afdoende gekend is. Daarom worden ook op regelmatige tijdstippen screenings gedaan om de feitelijke toestand te kennen van markeringen en deze op te nemen in de lijsten voor vernieuwing. Want hoewel we de gemiddelde levensduur van wegenverf wel kunnen inschatten bij normaal gebruik en hierop een cyclisch programma voor het opfrissen kunnen maken, zijn wijzigingen in de intensiteit van gebruik of werven weldegelijk een beïnvloedende factor die nazicht ter plaatse nodig maken om de opdrachten toe te wijzen aan de aannemer.

Uiteraard krijgen we ook meldingen via diverse kanalen zoals daar zijn: Gentinfo, Ombudsdienst, Stadswacht, meldingen van burgers en raadsleden die dit evengoed gewoon aan Gentinfo kunnen melden… deze worden eveneens verwerkt.

CONCREET:

De markeringen waarvan sprake in de vraag zijn al opgenomen in de planning en toegewezen aan onze onderhoudsaannemer die instaat voor het vernieuwen van de bestaande markeringen via ons lopend onderhoudsbestek. (lijst van eind augustus).

Dit wil zeggen dat uitvoering niet zo lang meer op zich zal laten wachten van zodra de nodige vergunningen zijn aangevraagd en verkregen door de aannemer.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.