Buurtsporthal Tondelier

29 augustus 2019

In maart meldde schepen Sami Souguir dat de ingebruikname van de buurtsporthal Tondelier mogelijk zou zijn tegen eind mei, waarna Farys deze gebruiksklaar zou maken en Move 9000 de opstart zou doen.

Vraag:

Is de vooropgestelde timing gehaald? Kon de buurtsporthal inmiddels in gebruik worden genomen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het project liep inderdaad enige vertraging op waardoor de voorziene ingebruikname eind mei niet mogelijk was. De ingebruikname werd door de sportdienst voorzien bij de start van het nieuwe sportseizoen. Inmiddels werd de buurtsporthal op 2 augustus voorlopig opgeleverd en voor het eerst in gebruik genomen in de week van 5 augustus.

Na afstemming met schepen Bracke kan ik aanvullend het volgende meedelen:

In de week van 5-9 augustus ging een eerste schoolkamp van sportdienst Gent door als proef, weliswaar was de sporthal nog niet helemaal in orde en werden aandachtspunten genoteerd ter opvolging en verbetering.

Op 29 augustus deed de sportdienst een rondgang met de vaste gebruikers om met hen de werking te overlopen, om aandachtspunten aan te duiden en de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.

De officieuze start was op maandag 2 september voor de vaste clubs, de buurtsportpartner en scholen. Voorlopig gaat het om: Minivoetbalkern, BBC Falco, ZVC FC Ergenekon, het Sint-Vincentiusinstituut en Move 9000 die met partners zorgt voor een invulling van 70 uur (halve zaal).

Op  latere datum (streefdatum: na de herfstvakantie) hoopt de sportdienst ook voor particulieren van start te kunnen gaan. Dat hangt onder meer af van de proefperiode met geautoriseerde toegangscontrole voor clubs en werking van een buurtsportpartner, het uitwerken van elektronische reservatie via website in samenspraak met Digipolis en een in- en extern informatietraject.

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.