Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat

4 september 2019

In de schriftelijke vraag nr. 057 dd 07 februari 2019 ondervroeg Stephanie D'Hose schepen Watteeuw over de komst van paaltjes om het doorrijdend verkeer in de Keiskantstraat te verhelpen.

Vraag:

Kunt u intussen al een timing meegeven betreffende de komst van de paaltjes?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het VTT dossier met de nieuwe knipinrichting zal op korte termijn worden voorgelegd aan het college door het Mobiliteitsbedrijf.

De procedure voor de nieuwe plaatsnaamgeving zal dan voortgezet worden door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Een exacte timing kan nog niet gegeven worden maar de diensten werken eraan om alle verplichte procedures volgens het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen nog te doorlopen tegen het einde van het jaar en aansluitend de knip ook definitief uit te voeren in de eerstvolgende maand na de definitieve vastlegging in de Gemeenteraad.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.