Taxi standplaatsen aan Sint-Pieters-Station

5 september 2019

Op 15 juli 2016 zijn de taxi standplaatsen aan het Sint-Pieters-Station verhuisd van de voorzijde naar een ondergrondse locatie (Kiss&Ride).

De chauffeurs blijven klagen dat ze onzichtbaar weggestoken zitten en dat de aanduiding naar de standplaats niet goed is. Bovendien zijn er geen sanitaire voorzieningen in de onmiddellijke omgeving.


Vraag:

Is er al een evaluatie gebeurd van de verhuis van de taxistandplaatsen? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, plant u dit alsnog te doen om de noden van de chauffeurs in kaart te kunnen brengen?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De verhuis werd meermaals besproken en geëvalueerd op het periodiek sectoroverleg met de taxisector én met de NMBS. De bevindingen komen overeen met uw bevindingen. De sector spreekt van een lagere zichtbaarheid en verminderde toegankelijkheid. Er zijn echter geen gegevens voorhanden dat de verhuis ook effectief tot een lager gebruik van de taxi’s aan het station heeft geleid.

De NMBS heeft momenteel geen mogelijkheden voor alternatieve locaties voor de taxistandplaatsen aan het Sint-Pietersstation. De oorspronkelijke locatie wordt voor andere doeleinden gebruikt en was sowieso te klein geworden. Daarom wordt ingezet op het optimaliseren van de huidige locatie. De zichtbaarheid van de taxistandplaatsen wordt momenteel verbeterd door het aanbrengen van signalisatie vanop de perrons naar de taxistandplaatsen. In voorbeeld van deze signalisatie is terug te vinden in bijlage. Anderzijds doet NMBS haar uiterste best om sanitaire voorzieningen aan te bieden. Dit blijkt echter niet zo evident te zijn. Het plaatsen van toiletten ondergronds is niet mogelijk omdat er geen afvoermogelijkheden voorzien zijn. Momenteel worden andere opties onderzocht. In tussentijd kunnen taxichauffeurs steeds gebruik maken van de toiletten in het station, deze toiletten zijn elke dag open tot  21 uur, vanaf 21 uur kunnen ze terecht in het nachttoilet tot het station.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.