Toeristische wegwijzers Brabantdam

5 september 2019

De toeristische wegwijzers ter hoogte van het ‘terras’ in de Brabantdam (ter hoogte van het Laurentplein) staan momenteel compleet scheef en wijzen naar de verkeerde kant.

Deze worden in de toekomst vervangen doch het lijkt me logisch dat hier in afwachting toch iets mee gedaan wordt.


Vraag:

Wanneer is de vervanging voorzien? Welke actie zal u intussen nemen?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De vernieuwing van de toeristische bewegwijzering zit effectief in een eindfase, namelijk plaatsing.

Na de ontwerpfase werd begin dit jaar de realisatie van deze bewegwijzering gegund aan de firma Niezen nv,  Chaussée de Mons 38 te 7940 Brugelette.

Momenteel wordt deze firma de laatste hand gelegd aan een testpaal die als eerste, ten laatste begin oktober, wordt geplaatst.

Vanaf de tweede helft van oktober wordt de rest van de bewegwijzering vernieuwd.

De paal waar u naar verwijst is effectief tijdens de laatste werken foutief teruggeplaatst. Omdat er nog geen exacte timing bekend is wanneer deze specifieke paal zal worden vervangen, werd aan de dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen gevraagd om, in afwachting van de vervanging, de wegwijzers aan te passen zodat deze terug de correcte richting aangeven.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.