Akkerstraat

3 september 2019

Gemeenteraadslid Manuel Mugica Gonzalez ondervroeg schepen Watteeuw eerder dit jaar over een parkeerverbod in de Akkerstraat.

Vraag:

In opvolging van uw antwoord op mijn schriftelijke vraag 221 d.d. 7 mei 2019 informeer ik graag naar een stand van zaken.

Kan het parkeerverbod worden verwijderd?

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Na onderzoek door VTT blijkt dat de gele onderbroken strepen aangebracht werden om de doorstroming te garanderen. Indien voertuigen daar reglementair parkeren door de in-en uitritten, moet er over het trottoir gereden worden (ingezonderd ook de brandweervoertuigen) aangezien er onvoldoende ruimte is. Dit werd opgelost door gele onderbroken strepen door te trekken over de in- en uitritten.

Er kan dus niet ingegaan worden op de vraag om de gele onderbroken strepen te verwijderen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.