Toestand Brabantdam en Onderbergen na wegenwerken

28 augustus 2019

De wegenwerken in de Brabantdam en Onderbergen waren nodig, daar is iedereen het over eens.

Wel is te betreuren dat de afwerking niet tot in de puntjes is uitgevoerd.

In Onderbergen is de straat dicht gelegd met andere steentjes na leidingwerken, dit in de nabijheid van historische monumenten zoals de Sint-Michielskerk en het Pand.

In de Brabantdam heeft men bij de heraanleg verzuimd op de brug de aanleg van trottoirs door te trekken.

Vraag:
Wordt dit in de nabije toekomst verholpen?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Voor wat betreft Onderbergen; de Wegendienst is op de hoogte van het nog uit te voeren herstel na de uitvoering van de nutswerken.

Er werd - in overleg met de stadsdiensten - een voorlopig herstel uitgevoerd gezien de leveringswachttijd voor de partij natuursteen en het feit dat er nog een koppeling uit te voeren is met beperkte opbraak.
De huidige toestand is dus als tijdelijk te beschouwen en wordt nog aangepast naar de oorspronkelijke toestand.

Er werd beslist om de verharding op de brug in de Brabantdam aan te leggen in betonstraatstenen in plaats van Italiaans porfier omdat dit gedeelte nog volledig moet heraangelegd worden bij de bouw van het tweede gedeelte van de Steve Bikobrug (= de brug van de Brabantdam naar de Krook).
Van zodra dit gedeelte van de brug er ligt, zal de verharding op de brug heraangelegd worden in Italiaans porfier zoals reeds voorzien elders in de Brabantdam.

Zoals u kan merken, bekijkt de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen steeds hoe ze rationeel, planmatig en zuinig omspringen met de middelen die ze tot hun beschikking krijgen van het bestuur en bij uitbreiding de Gentse belastingbetaler.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.