Elektrische deelsteps

9 oktober 2019

Tijdens het vragenuur van april jl. vroeg raadslid Stephnaie D'Hose naar de intenties van Stad Gent inzake het fenomeen van de elektrische deelsteps.

Brussel en Oostende zijn hier als lokale overheden mee aan de slag gegaan.

Schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw haalde in zijn antwoord 2 zaken aan. Enerzijds verwees hij naar de invoering van een free floating deelfietsensysteem in Gent en anderzijds verklaarde hij dat de bevoegde diensten goed in het oog houden hoe het gebruik van elektrische deelsteps zich ontwikkelt in de betrokken steden.

Welnu, in Brussel heeft men een eerste onderzoek gedaan naar het gebruik van elektrische steps. Ruim 1000 stepgebruikers hebben een bevraging beantwoord en daaruit blijkt dat 44% van de gebruikers van private elektrische steps aangeeft dat een rit met de step soms een autorit vervangt. Bij gebruikers van deelsteps gaat het om 25%. Bijna drie kwart van de gebruikers van deelsteps zegt de step te gebruiken ter vervanging van het openbaar vervoer. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat mensen bereid zijn om 200m te stappen naar een deelstep, een belangrijk gegeven om mee te nemen als het gaat over de aanleg van zones waar steps kunnen opgepikt en achtergelaten worden.

Vraag:
De vergunningen voor de aanbieders van deelfietsen zijn uitgereikt eind april 2019. Eén aanbieder is gestart in juni 2019, een andere aanbieder start pas in het najaar. Over hoeveel fietsen hebben we het op dit moment op Gents grondgebied? Hoe loopt het systeem tot dusver? Wat is de eerste feedback van Donkey Republic, de aanbieder die reeds is gestart?  Wanneer wordt er officieel geëvalueerd?
Bent u van plan om te overleggen met uw Brusselse collega om het gevoerde onderzoek rond de deelsteps van naderbij te bekijken teneinde eventueel ook in Gent een systeem op poten te kunnen zetten?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Op dit moment zijn er 475 fietsen van Donkey Republic in omloop in Gent. We zijn positief over de startperiode, er valt geen noemenswaardige overlast te noteren. In de eerste drie maanden werden per dag en per fiets gemiddeld 0,38 ritten afgelegd. Donkey Republic is tevreden met de start, maar er is natuurlijk nog ruimte voor groei wat het aantal gebruikers en afgelegde ritten betreft. Er ligt nog geen datum vast voor een officiële evaluatie. We willen daarvoor in elk geval wachten tot ook de tweede aanbieder van start is gegaan.

Wat betreft de Brusselse deelsteps: we houden de ontwikkelingen met betrekking tot elektische deelsteps uiteraard in de gaten. We kijken naar Brussel, maar ook naar andere steden waar er al elektrische steps rondrijden om te bepalen of deelsteps op termijn in Gent iets kunnen betekenen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.