Virginiastraat-Sisalstraat

10 oktober 2019

Bewoners van de Virginiastraat hebben een aantal vragen en hebben dit ook reeds voorgelegd aan het mobiliteitsbedrijf doch zonder concreet antwoord.

De bewoners vroegen raadslid Manuel Mugica Gonzalez volgende zaken te willen onderzoeken:

  • Vraag voor het plaatsen van een verkeersspiegel op de Brugsesteenweg (t.h.v. de appartementsblokken) – recht tegenover de Virginiastraat gezien het kruispunt zeer onoverzichtelijk is door geparkeerde wagens, oversteekplaats voor voetgangers, fietsers en druk verkeer uit beide rijrichtingen op de Brugsesteenweg zelf.
  • Het plaatsen van fietsenstallingen in Virginiastraat
  • Het invoeren van bewonersparkeren aan één zijde van de Sisalstraat gezien er quasi dagelijks camionettes en andere voertuigen (van niet-inwoners) er langdurig geparkeerd staan (soms 14 dagen aan één stuk)

Antwoord:

Met betrekking tot uw vragen kunnen wij volgende antwoorden geven:

Vraag voor het plaatsen van een verkeersspiegel op de Brugsesteenweg (t.h.v. de appartementsblokken)

Voor spiegels ter hoogte van kruispunten adviseren wij (bijna) altijd negatief.  Hieronder de belangrijkste argumenten, die u ook kan terugvinden in vademecums verkeersveiligheid of op internet.

Er zijn een aantal negatieve gevolgen aan het plaatsen van een spiegel:

- Het plaatsen van een spiegel om de zichtbaarheid te vergroten zorgt vaak voor een groter veiligheidsgevoel. Bestuurders wennen aan de spiegel en zullen aan een hogere snelheid het kruispunt naderen en ook afslaan, zodat het risico op een ongeval terug op het peil van voor het plaatsen van de spiegel komt (“risicohomeostase”).

- fietsers - zeker ‘s nachts of bij slecht weer - worden in een spiegel niet beter opgemerkt, vaak integendeel.

- voetgangers zijn nauwelijks op te merken in een spiegel.  Vaak bewegen fietsers en voetgangers zich ook buiten de zichthoek, die in de spiegel wordt weergegeven.

- de kans op een verkeerde inschatting van afstand en snelheid van naderende voertuigen is groter bij gebruikmaking van een spiegel.

- er komt een bijkomend punt om in het oog te houden (naast links en rechts). Veel automobilisten vertrouwen echter volledig op de spiegel en kijken op het kruispunt onvoldoende naar links en rechts.

Het gevolg is dat een spiegel subjectief gezien tot meer veiligheid leidt, maar objectief gezien niet altijd voor een veiligere situatie zorgt.

Daarom wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nog een verkeersspiegel toegestaan.  Het gaat daarbij bijna altijd om smalle straten of moeilijke doorgangen, waar de zichthoek groot is t.o.v. de straatbreedte.  M.a.w. een heel andere situatie dan hier aan de Virginiastraat. Er zal dus geen spiegel worden geplaatst op het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Virginiastraat. 

Vraag voor het plaatsen van fietsenstallingen in Virginiastraat

De vraag naar fietsenstallingen in de Virginiastraat is doorgegeven aan de betrokken diensten en zal ter plaatse worden onderzocht.  Als daaruit blijkt dat er inderdaad nood is aan extra fietsenstallingen dan zullen deze voorzien worden.

Vraag voor het invoeren van bewonersparkeren aan één zijde van de Sisalstraat gezien er quasi dagelijks camionettes en andere voertuigen (van niet-inwoners) er langdurig geparkeerd staan (soms 14 dagen aan één stuk)

Uit ons parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk in de Sisalstraat niet voldoende hoog is om bewonersparkeren te verantwoorden.  Zowel ’s avonds als overdag blijven hier meer dan voldoende vrije plaatsen beschikbaar.  Wij begrijpen evenwel dat hier wellicht meer geparkeerd wordt, gezien deze straat net buiten de zone met betalend parkeren valt.  De parkeerdruk in deze zone wordt daarom ook in de toekomst verder geëvalueerd.  Als hier op termijn toch een probleem zou blijken dat zullen wij niet nalaten hier de nodige maatregelen te treffen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.