Bewonersvignet 'Ik woon hier, ik heb een vergunning'

17 oktober 2019

Sedert ruim 2.5 jaar kunnen bewoners een sticker/vignet krijgen waarmee ze kunnen aantonen dat ze bewoner zijn en dus toegang hebben tot het autovrij gebied.

Een goede zaak waar ik tijdens de vorige legislatuur zoals zelf voor heb geijverd omdat bewoners al te vaak scheve blikken kregen van fietsers en voetgangers bij het rijden door autovrijgebied op weg naar de woning/garage.

Op de themacommissie rond het circulatieplan van begin van deze zomer stelde schepen Watteeuw voor om bewoners proactief te wijzen op het bestaan van dit vignet, bijvoorbeeld wanneer bewoners een verlenging krijgen van hun vergunning. Ik ben daar grote voorstander van omdat de sticker zo uiteraard wijdverspreid geraakt.

Vraag:
Is het inmiddels zo dat er proactief op het bestaan van de sticker gewezen wordt? Zo nee, vanaf wanneer zal dit het geval zijn en op welke manier?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Op heden wordt het vignet aan elke bewoner, die langskomt aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf (Cel Autovrij gebied), aangeboden.

Er zal in de eerstvolgende schriftelijke communicatie naar de houders van een vergunning van de categorie ‘bewoner’, bij de verlenging van hun vergunning, gecommuniceerd worden over het bestaan van dit vignet. Bewoners kunnen dit vignet komen afhalen aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.