Beschadiging MichaŽl Lustig monument

19 november 2019

De ganse fractie is gechoqueerd door de zoveelste beschadiging van dit betekenisvolle, mooie monument, een herinnering aan een zwarte pagina uit onze geschiedenis. Tijdens de gemeenteraad van 19 november hield fractievoorzitter Stephanie D'Hose hierover een tussenkomst.

Collega's,

Verdraagzaamheid, mededogen, respect: het zijn geen loze begrippen doch de fundamenten van onze maatschappij. En ze staan heden ten dage onder druk. We leven niet meer in vrijblijvende tijden.

Het moment waarop de beschadiging is gebeurd, is immers geen toeval. De dag na de herdenking van Kristallnacht. Dag op dag 81 jaar geleden dat in Duitsland synagogen in brand gestoken werden, Joden mishandeld en vermoord werden.

Ondertussen zouden we toch al moeten weten tot wat haatspuierij kan leiden. Onze maatschappij is gekneed door de afschuwelijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. We hebben in Europa unaniem gekozen voor een samenleving die gestoeld is op een geloof in de universele Rechten van de Mens. Op de graven van miljoenen vermoorde mensen hebben we een systeem opgebouwd dat vrijheid en gelijkheid fundamenteel in het vaandel draagt.

Laat 1 ding duidelijk zijn: er is in onze stad geen plaats voor racisme, xenofobie, antisemitisme of haat. En al helemaal niet voor daden van vandalisme en geweld die eruit voortvloeien.

Onze fractie schaart zich volledig achter de maatregelen die de burgemeester zal nemen teneinde het monument te beschermen voor verdere aanvallen.

Ik sluit af, maar ik doe een oproep. Niet alleen ten opzichte van deze raad maar naar elke Gentenaar.

Om goed te beseffen dat we onze hedendaagse manier van leven, ons samenlevingsmodel dat gebaseerd is op een aantal normen en waarden niet zomaar voor waar mogen aannemen.

We moeten erover waken dat haat en angst, hoewel gepredikt door sommigen, nooit de overhand nemen in ons samenlevingsmodel en de manier waarop wij, niet alleen in deze stad maar overal, met elkaar omgaan.

Eén iemand is genoeg om een oorlog te ontketenen, een asielcentrum in brand te steken of een monument kapot te maken. Het bewaren van de vrede en de vrijheid vraagt een inspanning van ons allemaal.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.