Identiteitscontroles voor bezoekers +12 jaar bij het zwembad Lago Rozebroeken

6 november 2019

Midden juli besliste de stad bij burgemeestersbesluit om  identiteitscontroles in te voeren voor bezoekers +12 jaar bij het zwembad Lago Rozebroeken.

Aanleiding waren incidenten, overlast en onaangepast gedrag van sommige bezoekers.

Vraag:

Hoeveel bezoekers werden onderworpen aan identificatie sinds de invoering van de maatregel?

Hoeveel bezoekers werden de toegang tot het zwembad geweigerd agv overlast tav andere bezoekers en personeel?

Hoeveel jongeren en volwassenen (opgesplitst) staan op een zwarte lijst en mogen het zwembad Rozebroeken niet meer in?

Hoe evalueert u de genomen maatregelen en blijven de maatregelen van kracht? 

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Ik sta in nauw contact met de nationale directie van het zwembad en de nieuwe centrum manager ad interim, Dhr. Jens De Neve. De afgelopen maanden ervaarde ik nog steeds een groot engagement van dit bedrijf om werk te maken van de problematiek waar uw vraag over handelt. Ik kreeg van hen dan ook de volgende input die een antwoord biedt op uw vragen.

Sinds de invoering van de maatregel ontving LAGO 139.000 bezoekers in het zwembad Rozebroeken die onderworpen werden aan de identificatie.
Tien bezoekers wordt de toegang op dit moment geweigerd. U vroeg een opsplitsing tussen jongere en volwassen, waarop ik u de geboortejaren overmaak: 1x 1979, 1x 1984, 1x 2002, 1x 2000, 3x 2004, 2x 2005, 1x 2006. Géén van deze personen kwam zich opnieuw aanmelden in het zwembad.

Op heden ervaren zowel LAGO als ik deze maatregel als gunstig, in die mate dat er enerzijds sinds de invoering een afname is van de overlast en incidenten en anderzijds dit een tool biedt om bezoekers effectief de toegang te kunnen ontzeggen voor een langere periode wanneer zij de interne regels van LAGO niet naleven. De maatregelen blijven dan ook van kracht.

Sofie Bracke
Schepen van Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.