Inventaris verkeersborden

6 november 2019

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben een mobiele webapplicatie ontwikkeld waarmee op een efficiënte manier verkeersborden kunnen worden geïnventariseerd op het openbaar domein. 

Deze applicatie is de afgelopen maanden reeds getest en wordt uitgebreid naar gans Vlaanderen.

Vraag:
Heeft Stad Gent deelgenomen aan het proefproject hieromtrent? Ziet u heil in deze applicatie om bijvoorbeeld na te gaan of er een wildgroei is aan verkeersborden op het Gentse grondgebied?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het Mobiliteitsbedrijf (VTT) en Digipolis zijn hier momenteel mee bezig.

Vanuit Gent werken we niet rechtstreeks in de tool van Vlaanderen aangezien signalisatie niet enkel een verhaal is van verkeersborden, maar ook van wegmarkering en straatmeubilair. Net zoals de stad Antwerpen, werkt Gent met een eigen tool (Simad). Met deze tool kunnen we alle drie de objecten (verkeersborden, wegmarkeringen en straatmeubilair) samen beheren.

In de werkgroep, waar het Mobiliteitsbedrijf en Digipolis zijn vertegenwoordigd, is er onder andere voor gezorgd dat er een doorstroming vanuit onze toepassing mogelijk is naar de verkeersbordendatabank van Vlaanderen. Deze synchronisatie is momenteel nog niet klaar, maar zou in de nabije toekomst moeten werken. De testen zijn momenteel lopende.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.