Achtergelaten materiaal bij wegenwerken/omleidingen

18 oktober 2019

Naar aanleiding van wegenwerken, omleidingen edm worden er soms hekkens op de openbare weg geplaatst.

Het is soms een probleem dat deze hekkens niet tijdig weer worden opgehaald. Het kan ook om andere zaken gaan.

Vraag:
Is er een opvolgsysteem voorzien voor de snelle ophaling van tijdelijke signalisatievoorwerpen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen haalt de door haar geplaatste hekkens of andere mobiele signalisatie steeds terug op. Dit plant de dienst in zo kort mogelijk nadat de signalisatie niet meer nodig is op de betreffende locatie.

De hekkens op de foto staan langs de Watersportbaan. In het seizoen (april – oktober) volgen de evenementen elkaar daar zo snel op (bijna wekelijks) dat de hekkens tussentijds opzij worden gezet tot het volgende evenement.

Wel stellen we vast dat hekkens sporadisch verdwijnen of worden verplaatst zodat ophalen niet mogelijk is. Als we een melding krijgen over achtergelaten hekkens worden die vanzelfsprekend zo snel mogelijk opgehaald. Meldingen krijgen we bij voorkeur via Gentinfo. Gentinfo registreert de melding rechtstreeks in ons opvolgingssysteem waardoor de melding onmiddellijk bij de juiste personen van de dienst terecht komt voor verdere actie.

Op de tweede foto staat een kunststofvoetstuk. Er zijn veel actoren die werkzaam zijn in de Stad Gent die een dergelijke voet kunnen achtergelaten hebben. Opnieuw is een melding via Gentinfo het meest efficiënt. De Afdeling IPR (Innames Publieke Ruimte) en afdeling Beheer en Onderhoud van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen doen dan het nodige om het stuk te laten ophalen door de veroorzaker of zelf op te halen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.