Verkeerssituatie Voorhavenlaan

19 november 2019

Werktuigen Ketels is een aloud Gents familiebedrijf in de scheepsherstelling, en daarmee nog een van de laatste scheepsherstellers in Gent, gevestigd aan het einde van de Voorhavenlaan.

Bij de heraanleg van een gedeelte van de kaaien aan de Voorhavenlaan werden op de kaai paaltjes geplaatst, om het verkeer tegen te houden. 

Helaas betekent dit ook dat de toegang voor het bedrijf veel moeilijker is geworden. Vrachtwagens die komen leveren moeten nu inrijden via de Meulestedekaai, en vervolgens achteruit terug. Aangezien er bovendien een aanduiding staat voor Haven 250-260 aan de Voorhavenlaan, rijden vrachtwagens zich langs die kant vast.

Bijkomend is er een probleem dat de afvalophaling van zowel het bedrijf als de daar aangemeerde binnenschepen niet meer kan gebeuren.

Om praktische redenen is het gevolg momenteel dat vrachtwagens laden en lossen op de Voorhavenlaan, waarna de vrachten met de torenkraan van het bedrijf over het gebouw worden getild. Die stilstaande vrachtwagens zorgen voor hinder op de Voorhavenlaan, en veroorzaken bovendien een gevaarlijke situatie voor fietsers. Deze mogen immers niet over de kaai ter hoogte van het bedrijf (om veiligheidsredenen) maar moeten daar via de Voorhavenlaan.

Vraag:
Kan men bekijken om de paaltjes weg te halen, of minstens neerklapbare palen te voorzien? Het bedrijf is bereid om als sleuteldrager op te treden, aangezien er alleen vrachtwagens door moeten voor leveringen aan hen.

Een tweede vraag is of er herstellingen kunnen gebeuren aan de kaai, aangezien er op diverse plaatsen zware verzakkingen zijn.

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De paaltjes aan Loods 26 dienen om het verkeer op de voorhavenkaai te beperken tot laden en lossen voor woonbootbewoners. Het is niet de bedoeling dat het bedrijfsverkeer van Loods 26 zich mengt met de vele fietsers uit de wijk die deze route zeer weten te appreciëren. De paaltjes dienen dus zeker te blijven staan. Sleutelpaaltjes hebben de zeer kwalijke gewoonte om snel te verdwijnen met sleutel en al. Het is moeilijk om er op te handhaven. Daar zetten we dus niet op in.

We hebben in de meerjarenplanning budget voorzien voor de heraanleg van de Voorhavenkaai ter hoogte van Loods 26 en de firma Ketels.

De Voorhavenkaai zelf is niet breed genoeg om vrachtwagens en Ivago te laten keren. Er is dus extra breedte nodig om deze keerbeweging veilig te laten gebeuren. De oplossing hiervoor dient mee vorm te krijgen in de heraanleg.

Op vandaag zien we echter geen probleem : Er is voldoende ruimte op grond van de firma Ketels om zijn leveranciers te laten keren. Ook de vrachtwagen voor het ophalen van zijn bedrijfsafval zou deze beweging kunnen doen. We kregen tot op heden geen meldingen van problemen over het inladen van het bedrijfsafval via de Voorhavenlaan. Die oplossing kan dus ook behouden blijven.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.